Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Науково-технічний бюлетень

Бюлетень А4Електронне наукове фахове видання

Науково-технічний бюлетень  Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ISSN: 2409-9023

Видається з 2011 року

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (видання створене на підставі Положення, затвердженого наказом ректора від 30 червня 2011 р.)

Галузь науки: ветеринарні науки, сільськогосподарські науки

Aрхів номерів:

2012 Т.1. №1
2014 Т.2. №1
2014 Т.2. №2
2014 Т.2. №3
2015 Т.3. №1
2015 Т.3. №2
2015 Т.3. №3
2015 Т.3. №4

2016 Т.4. №1

2016 Т.4. №2

2016 Т.4. №3

2016 Т.4. №4

2017 Т.5. №1

2017 Т.5 №2

2017 Т.5 №3

2017 Т.5 №4

2018 Т.6. №1

Тематика: ветеринарні науки: діагностика і терапія тварин, патологія, онкологія і морфологія тварин, ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія, ветеринарна фармакологія та токсикологія, ветеринарна хірургія, гігієна тварин та ветеринарна санітарія, ветеринарне акушерство, ветеринарно-санітарна експертиза, ентомологія, паразитологія, фізіологія людини і тварин, біохімія;сільськогосподарські науки (зоотехнія): розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, рибництво, технологія виробництва продуктів тваринництва
Фахова реєстрація у ВАК України: наказ МОН України №455 від 15.04.2014р

Головний редактор: Кобець А.С., доктор наук державного управління

Заступник головного редактора: Гаврилін П. М.д. вет. н.

Відповідальний секретар: Лєщова М.О., к. вет. н.

Члени редакційної колегії: Високос М.П., д.вет.н; Величко В.О., д.вет.н.; Гуфрій Д.Ф., д.вет.н.; Масюк Д.М., к.вет.н.; Ткаченко О.А., д.вет.н.; Ушкалов В.О., д.вет.н.; Яценко І.В., д.вет.н.; Антоненко П.П., д.с.-г.н.; Козир В.С., д.с.-г.н.; Кирилів Я.І. д.с.-г.н.; Микитюк В.В., д.с.-г.н.; Піщан С.Г.,  д.с-г.н.; Сметанін В.Т., д.с.-г.н.; Шкурко Т.П., д.с.-г.н.

Адреса редакції: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, вул. Космічна, 7, к. 210 а, Дніпро, 49100, Україна.

Тел.: +38-067-256-24-86.

E-mail: bulletin.biosafety@gmail.com 

Сайт: http://www.bulletin-biosafety.com

© Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Додаткові відомості: інформація для авторів