Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Керівник відділу – кандидат ветеринарних наук, доцент Єфімов Валентин Геннадійович

До складу відділу входять 3 взаємодоповнюючих сектори: клінічної фізіології та біохімії (завідувачка Мішина І.Р.), фізико-хімічних методів досліджень та інструментальних методів досліджень.

У відділі проводяться різнобічні дослідження, спрямовані на встановлення метаболічного статусу сільськогосподарських та непродуктивних тварин, оцінку кормів та продуктів харчування за показниками якості та безпеки.

Наукова діяльність відділу:

– визначення фізіологічних та біохімічних критеріїв статусу бар’єрних систем і особливостей метаболізму в організмі сільськогосподарських тварин на різних етапах онтогенезу в умовах інтенсивного антропогенного впливу;

– розробка способів підвищення життєздатності і продуктивності сільськогосподарських тварин шляхом реалізації схем виявлення і профілактики обмінних порушень (зокрема, зі створенням нових добавок і препаратів);

– удосконалення існуючих і розробка нових методик визначення кількісних показників складу і безпечності кормів, а також аналіз вмісту в них поживних речовин залежно від виду рослин, стадії їх вегетації та агрокліматичних умов.

– удосконалення та впровадження в лабораторну практику методики визначення вмісту окремих вітамінів і мікотоксинів методом високоефективної рідинної хроматографії.

Основні напрямки роботи відділу:

– визначення показників крові, сечі та інших біологічних рідин та тканин (понад 50 показників);

– дослідження якості продуктів харчування, кормів, кормових добавок і преміксів (аналіз основних показників поживності, забезпеченості мікро- та мікроелементами, жиророзчинними вітамінами, незамінними амінокислотами);

– встановлення відповідності харчових продуктів і кормів для тварин за вмістом токсикантів (основних мікотоксинів, хлор- і фосфорорганічних пестицидів, нітратів, нітритів, важких металів, антибіотиків та гормонів).