Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Відділ морфологічних досліджень

Наукова діяльність відділу:

 • проведення моніторингових досліджень щодо інвазійних хвороб в умовах тваринницьких і птахівничих господарств України, з’ясування видового складу збудників паразитозів;
 • формування превентивної системи антгельмінтних заходів за видами промислових тварин.

Відділ здійснює свою наукову діяльність в межах наукової тематики «Закономірності морфогенезу та структура органів гемо- і лімфопоезу тварин у нормі, патології та за впливу екзогенних чинників», керівник – к.вет.н., доцентка Лєщова Марина Олександровна.

Основні напрямки роботи відділу:

Патоморфологічні дослідження:

 • встановлення патологоанатомічного діагнозу;
 • визначення причини загибелі тварин (основне захворювання, супутнє, конкуруюче, фонове та ін.);
 • співставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозу для призначення адекватного лікування або його корекції;
 • встановлення патоморфологічних змін в окремих органах тварин;
 • патоморфологічний моніторинг стану органів і систем продуктивних тварин за промислових технологій вирощування;
 • патолого-гістологічний діагноз новоутворення;
 • визначення свіжості, якості заморожування і посолу м’яса, а також кількісного та якісного складу м’ясних продуктів, їх фальсифікацій та порушень рецептури (мікроструктурні дослідження).

Паразитологічні дослідження:

 • виявлення інвазійних елементів;
 • встановлення видів збудників, які є причиною ряду функціональних порушень органів чи систем організму або й загибелі тварин;

Сучасні методи імунобіологічних досліджень (ІФА та ПЛР) дозволяють з високою достовірністю виявити наявність антигенів чи антитіл паразитів за відсутності помітних клінічних ознак захворювання.

Імуногістохімічні та імуноцитохімічні дослідження:

 • виявлення (якісне і кількісне) антигенів збудника, їх розподіл в органах і тканинах хворих тварин;
 • виявлення виду патологічного процесу в досліджуваних тканинах та встановлення патогістологічного діагнозу;
 • цитологічна та гістологічна оцінка характеру і ступеня ураження органів і тканин для діагностування новоутворень та для оптимізації відбору зразків для ПЛР-аналізу та імуноблотингу;
 • визначення свіжості, заморожування, посолу, кількісного та якісного складу м’яса і м’ясних продуктів, фальсифікації та порушення рецептури (мікроструктурні дослідження).