Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

ВІДДІЛ БАКТЕРІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

Керівник відділу – Неверковець Наталія Юріївна.

Наукова діяльність відділу:

 • моніторинг бактеріальних інфекцій с.-г. та свійських тварин;
 • вивчення біологічних властивостей ізолятів;
 • формування бази даних щодо резистентності штамів до антибіотиків;
 • впровадження молекулярно-генетичних та імунохімічних методів ідентифікації мікроорганізмів та їх факторів патогенності.

Основні напрямки роботи лабораторії

Діагностика інфекційних захворювань тварин:

 • одночасне визначення збудників та їх чутливості до антибіотиків за одне дослідження (що уражують респіраторну, шлунково- кишкову, репродуктивну системи): анаеробні, факультативно-анаеробні та аеробні бактерії, в т.ч. НАД-залежні та вибагливі групи мікроорганізмів;
 • ідентифікація методом MALDI-TOF;
 • ідентифікація збудників за біохімічними показниками (враховується 20-40 показників);
 • серологічна типізація культур;
 • визначення факторів патогенності молекулярно- генетичними методами (токсини, адгезини, гемолізини та ін.);
 • визначення чутливості до антибіотиків за Кірбі-Баер, визначення МІС серійними мікро- та макророзведеннями.

Визначення ветеринарно-санітарних показників довкілля:

 • встановлення ефективності дезінфекції приміщень та обладнання різного призначення;
 • визначення чутливості до дезінфікуючих засобів епізоотичних та еталонних штамів мікроорганізмів;
 • санітарно-мікробіологічна оцінка якості сперми самців-плідників;
 • здійснення мікробіологічного моніторингу на підприємствах харчової промисловості в концепції HACCP.

Визначення мікробіологічних показників продуктів харчування та кормів:

 • випробування проводяться в будь-яких матрицях згідно діючої нормативної документації (ISO, ДСТУ);
 • показники, що визначаються: КМАФАнМ, бактерії групи кишкової палички, кількість коліформних мікроорганізмів, кількість пліснявих та дріжджових грибів, Salmonella, Listeria, коагулазопозитивні стафілококи, сульфітредукуючі клостридії та ін.