2015 Т.3. №3

 

ТИТУЛ

(переглянути в PDF)

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕСТРУКЦИИ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. МЕДИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Вакулик В. В., Масликов С. Н., Ракитянский В. Н., Скляров П. Н., Сухин В. Н.

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦИРКОВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ СВИНЕЙ

Еверт В. В.

БІОМОРФОЛОГІЯ ПАРНИХ ПЛАВЦІВ ТА ЇХ М’ЯЗІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ КОРОПОВИХ РИБ

Мельник О. П., Гром К . І.

ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ КЛАСУ I BOLA-СИСТЕМИ У КОРІВ З РІЗНОЮ ЕТІОЛОГІЄЮ МАСТИТІВ

Супрович Т. М.

ПОШИРЕНІСТЬ ТА СЕЗОННІСТЬ ПІСЛЯРОДОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СВИНОМАТОК В УМОВАХ ВЕЛИКИХ ТА ДРІБНИХ ГОСПОДАРСТВ

Сухін В. М., Чумак В. О., Скляров П. М., Вакулик В. В.

Фізіологія і біохімія тварин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОГО ИНТЕРВАЛА ОБЩЕГО БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПОРОСЯТ

Ефимов В. Г., Береза И. Р., Трощий К. С.

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

МОНІТОРИНГ МІКОБАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ТВАРИН ЗООЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ

Алексєєва Н. В., Сосницький О. І., Шулешко О. О., Сідий А. С., Панченко О. А.

ЕПІЗООТОЛОГІЧНА ОСНОВА БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Місніченко В. В., Шевченко Н. І., Мартинюк О. Г., Гавриленко А. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЕЦИФІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРИ ПНЕВМОВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Гавриленко О. С.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНАКТИВОВАНИХ ВАКЦИН ПРОТИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ (літературний огляд)

Гулянич М. М., Недосєков В. В., Клейманов І. С.

ПРИНЦИПИ ЕПІЗООТОЛОГІЧНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СПАЛАХІВ ЗАХВОРЮВАНЬ

Меженська Н. А.

ПОШИРЕННЯ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД ЗБУДНИКІВ ДЕРМАТОФІТОЗІВ ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН У МІСТІ ХАРКОВІ

Морозова В. В., Северин Р. В., Пономаренко Г. В.

АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОШИРЕННЯ ПАРВОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ СОБАК ТА КОТІВ (літературний огляд)

Недосєков В. В., Середа О. М.

АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПІРАТОРНИМ СИНДРОМОМ СВИНЕЙ

Фурда І. Л., Недосєков В. В.

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У ЖИТОМИРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Котелевич В. А., Згозінська О. А., Макаренко В. О.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА НА ЙОГО ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ

Скляр О.І., Скляр І. О.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ М’ЯСА ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Ткачук С. А., Ткачик Л. В., Овчарук М. В.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

ЗМІНИ ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СОБАК ПРИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ФОРМАХ ДЕМОДЕКОЗУ

Довгій Ю. Ю., Згозінська О. А., Побережець С. П.

ВИЗНАЧЕННЯ IN VITRO ДЕЗІНВАЗІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБУ “БРОВАДЕЗ-ПЛЮС” НА ЯЙЦЯ TRICHURIS SUIS

Мельничук В. В., Юськів І. Д.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОРФОМЕТРІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЗБУДНИКІВ ДЕМОДЕКОЗУ СОБАК

Пономаренко В. Я., Федорова О. В., Пасічник М. В.

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ

Гуменний В. Д., Микитюк В. В., Остапенко А. І.

ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ЗА ДІЇ СОНЯШНИКОВОГО ЛЕЦИТИНУ

Микитюк В. В., Рубан Н. О., Цап С. В., Оріщук О. С., Голубєв М. І.

КАРОТИНОИДНЫЕ ДРОЖЖИ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ ЖЕЛТКА ЯИЦ В РАЦИОНАХ КУР-НЕСУШЕК

Мусич О. И.

Динаміка відтворювальних якостей свиноматок за різних умов годівлі в період поросності

Повод М. Г., Іжболдіна О. О., Луценко М. М., Грищенко С. М.

ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ПТАШНИКА

Рябініна О.В.

Т.3., №3, 2015

(переглянути в PDF)