Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Про нас

Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК «Biosafety-Center» є структурним підрозділом Дніпровського державного аграрно-економічного університету, який почав своє існування з 2003 року, коли була відкрита проблемна науково-дослідна лабораторія фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин за наказом Міністерства аграрної політики України.

Одною з основних концепцій «Biosafety-Center» є розробка і впровадження в науково-дослідну роботу і практичну діяльність фахівців ветеринарної медицини і тваринництва інноваційних методів лабораторних досліджень і технологій з метою забезпечення високої якості та біобезпеки продукції АПК, підвищення життєздатності, продуктивності і племінних якостей сільськогосподарських тварин.

Місія «Biosafety-Center» полягає у науково-обґрунтованому підході до діагностики хвороб продуктивних тварин і визначення якості та безпеки кормів, кормових добавок і харчових продуктів.

У структурі «Biosafety-Center» працюють 25 співробітників, з них – 3 доктори наук та 7 кандидатів наук ветеринарних, біологічних та сільськогосподарських наук, 2 доктори філософії з ветеринарних наук (PhD) та 5 аспірантів.

Очолює «Biosafety-Center» доктор ветеринарних наук, професор Масюк Дмитро Миколайович.

ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Політика в області якості надання послуг «Biosafety-Center» відповідає міжнародним стандартам та має на меті досягнення високого технічного рівня організації та проведення досліджень в лабораторіях центру із застосуванням методик проведення діагностики, та з допомогою тест-систем, валідованих виробником та референсними лабораторі-ями МЕБ. Всі методи, які використовуються в «Biosafety-Center» для проведення досліджень є валідованими та верифікованими.

Окрім внутрішніх контрольних заходів з якості всі відділи НДЦ приймають участь у міжлабораторних порівняльних раундах GD Deventer та українських рінг-тестах, фахівці лабораторій проходять стажування в європейських лабораторіях та університетах для підвищення своєї кваліфікації та удосконалення методів проведення досліджень.

Оформлення та надання замовнику якісних результатів досліджень проходить з метою отримання об’єктивної достовірної інформації про фактичні значення показників зразків біологічного матеріалу та продукції, які досліджувалися чи вимірювалася. Визначення цих показників відповідає вимогам нормативної документації і задоволенню вимог замовника.

Окрім внутрішніх контрольних заходів з якості всі відділи НДЦ приймають участь у міжлабораторних порівняльних раундах GD Deventer та українських рінг-тестах, фахівці лабораторій проходять стажування в європейських лабораторіях та університетах для підвищення своєї кваліфікації та удосконалення методів проведення досліджень.

Оформлення та надання замовнику якісних результатів досліджень проходить з метою отримання об’єктивної достовірної інформації про фактичні значення показників зразків біологічного матеріалу та продукції, які досліджувалися чи вимірювалася. Визначення цих показників відповідає вимогам нормативної документації і задоволенню вимог замовника.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Забезпечення високого рівню проведення наукових і прикладних досліджень в «Biosafety-Center» здійснюється завдяки кваліфікованим фахівцям, більшість з яких є випускниками ДДАЕУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, запорукою достовірності одержаних даних є наявність високотехнологічного вимірювального обладнання провідних світових виробників, що автоматизує основні етапи дослідження та забезпечує їх високу якість – автоматичних гематологічних та біохімічних аналізаторів, рідинних і газових хроматографів з різними варіантами детекції, а також атомно-абсорбційного та атомно-емісійного спектрометрів.

Дослідження у НДЦ проводяться за допомогою реактивів виробництва світових лідерів у галузі молекулярної діагностики.

Для забезпечення високого технічного рівня організації та проведення досліджень, випробувань, досягнення високого рівня якості послуг, «Biosafety-Center» впроваджує та підтримує сучасні системи менеджменту якості та підтвердження компетентності, про що свідчать отримані впродовж існування НДЦ атестати, сертифікати, свідоцтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Biosafety-Center» сертифікований «Українським біологічним центром сертифікації» (сертифікат визнання вимірювальних можливостей ОС «УБСЦ», No LB/13/19 від 26.12.2019 р.) та акредитований Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок на проведення ПЛР та ІФА-діагностики, біохімічних, хіміко-токсикологічних і морфологічних досліджень у сфері ветеринарної медицини та сільського господарства (атестат акредитації ДНДКІВПКД No 027/вир.лаб., від 11.06.2017 р.), має дозвіл на роботу зі збудниками III – IV групи патогенності.

В 2015 р. на базі «Biosafety-Center» було створено Випробувальний центр, побудована та впроваджена система управління якістю за вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17025, а Випробувальний центр підтвердив свою компетентність проходженням процедури акредитації в Національному агентстві з акредитації України (атестат акредитації НААУ № 201727 від 16.06.2021р.). Це дало змогу Випробувальному центру підписати угоду на використання комбінованого знаку ILAC MRA і мати можливість зазначати знак ILAC MRA на своїх протоколах і висновках з випробувань та демонструвати те, що його компетентність підтверджена органом з акредитації-підписантом Угоди ILAC MRA.Знак ILAC MRA, розташований в протоколах та висновках з випробувань Випробувального центру та надає цим документам вагу за кордоном, так як прямо вказує на те, що вони видані компетентною організацією, чия акредитація має міжнародне визнання.Це означає, що дані документи будуть визнані по всьому світу іншими організаціями, які підписали Угоду про взаємне визнання ILAC. На даний момент такі організації є в 101 країні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання цього міжнародного знаку свідчить про те, що принципи роботи Випробувального центру відповідають правилам і нормам ILAC. Крім того, домовленості сприяють визнанню продукції і послуг, що переміщуються через національні кордони, тим самим створюючи основу для підтримки міжнародної торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів.