Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Визначення особливостей структурно-функціональної організації, закономірностей гісто- та цитогенезу органів кровотворення та імунного захисту тварин із застосуванням класичних та імунохімічних методів досліджень

Мета роботи – з’ясувати закономірності морфо-функціональної спеціалізації та морфогенезу паренхіми центральних та переферичних органів кровотворення та імунного захисту тварин на різних рівнях структурної організації, в тому числі на рівні популяцій та субпопуляцій імунокомпетентних клітин в нормі та в умовах інтенсивної дії чинників людської діяльності. Розробити молекулярні методи визначення імунного статусу свійських тварин та екологічно безпечні способи його корекції.

Очикувані результати: морфологічні маркери функціонального стану органів кровотворення та імунного захисту тварин на різних етапах онтогенезу. Імунохімічні методи визначення імуного статусу в продуктивних ссавців та птиці та способи його корекції із застосуванням сучасних біотехнологій.