Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Визначення фізіологічних та біохімічних критеріїв статусу бар’єрних систем і особливостей метаболізму в організмі свійських тварин на різних етапах онтогенезу в умовах інтесивного антропогенно-техногенного пресингу та розробке способів підвищення їх життєздатності та продуктивності із застосуванням імунологічних та нанотехнологічних іновацій

Мета роботи – створити комплексну багаторівневу систему об’єктивних та найбільш інформативних фізіологічних та біохімічних критеріїв для оцінки стану основних бар’єрних систем та головних ланок метаболізму у свійських тварин в умовах інтенсивної дії чинників людської діяльності. Розробити високотехнологічні, екологічно безпечні способи підвищення життєздатності та продуктивності тварин, ефективні методи профілактики та корекції імунодефіцитів та порушень обміну речовин.

Очикувані результати: тестові показники, що відображають стан природної резистентності та обміну речовин у свійських тварин на різних рівнях структурної організації (від організменого до молекулярного). Схеми профілактики порушень обміну речовин та зниження бар’єрних властивостей органів та систем тварин в умовах їх інтенсивного використання та порушення екологічного балансу.