VII Міжнародна науково-практична конференція викладачів і здобувачів вищої освіти

МАТЕРІАЛИ VII Міжнародної науковопрактичної конференції викладачів і здобувачів вищої освіти “АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВЕТЕРИНАРНОСАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ” ( 16-17 червня 2022 р., м. Дніпро)