2012 Т.1. №1

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

Особливості динаміки відносної площі тканинних компонентів кісток скелета плодів великої рогатої худоби

Гаврилін П.М., Сосоний С.В., Мирний О.М.

PECULIARITIES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF DOMESTIC BULL’S LYMPH NODES PARENCHYMA (BOS PRIMIGENIUS TAURUS L.)

PAVEL N. GAVRILIN, ELENA G. PROKUSHENKOVA, DMITRIJ N. MASJUK, NATALIA G. PEREPECHAEVA

Особливості постнатального морфогенезу та структурно-функціональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів птиці

Гаврилін П.М., Перетятько О.В.

Морфологические аспекты функциональной специализации паренхимы лимфатических узлов у зрелорождающих продуктивних млекопитающих

Гаврилин П.Н., Лещева М.А., Тишкина Н.Н.

Особливості структурно-функціональної організації та морфогенезу лімфоїдних структур слизової оболонки тонкої кишки в мускусних качок

Гаврилін П.М., Барсукова В.В.

Поширення та взаємозв’язок маститу із післяродовою патологією у корів в умовах господарств Дніпропетровської області

Корейба Л.В., Плужник Д., Герасимова В.

Офтальмологічна патологія котів в умовах міста Дніпропетровська

Масліков С.М.

Особенности внутриорганных лимфатических сосудов желудка поросят

Прокушенкова Е.Г.

Фізіологія і біохімія тварин

IMPROVED ISOLATION AND PURIFICATION OF PLASMA MEMBRANE FRACTIONS FROM SMALL INTESTINAL ENTEROCYTES OF BOVINE FETUSES

D. MASYUK, A. BUGAY, P. GIBSON, M. TSVILIKHOVSKY

Біорезонансна методика як альтернативний метод визначення

Бобрицька О. М.

Новий спосіб оцінки якості сперми та метод підвищення живучості сперматозоїдів

Буров В.О., Самойлюк В.В., Сентюрін В.В., Куцак Р.С.

Використання гумату натрію з метою корекції обміну речовин у молодняка свиней

Гаращук М.І.

Вплив гумінових речовин на мінеральний обмін у корів

Єфімов В.Г., Ракитянський В.М.

Вплив системи утримання, віку і продуктивності тварин сірої української худоби на концентрацію фосфоліпідів крові в різні сезони року

Суслова Н.І., Грибан В.Г.

Характеристика лікування бронхопневмонії телят з використанням настою лікарських трав у поєднанні з методами електрорефлексотерапії

Немировський В.І., Лисенко В.В.

Характеристика лікування бронхопневмонії телят з використанням настою лікарських трав у поєднанні з методами електрорефлексотерапії

Немировський В.І., Лисенко В.В.

Клінічна біохімія та токсикологія у ветеринарній медицині

Ефективність сумісної дії фітопрепаратів при диспепсії телят

Антоненко П.П., Постоенко О.В.

Оцінка ефективності використання “Вітуролу” як засобу профілактики сечокислого діатезу курей

Семьонов О.В., Шкваря М.М.

Дослідження дії атропіну на обмін азотистих речовин між кров’ю та травною системою

Югай К.Д., Бобрицька О.М., Антіпін С.Л.

Молекулярно-генетичні методи досліджень

Пренатальна модуляція експресії рецепторів до імуноглобулінів G кишкових клітин великої рогатої худоби

Масюк Д.М., Недзвецький В.С., Цвіліховський М.І.

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Санітарно-радіологічні показники м’яса риби, ураженої мікроспоридіями роду Kudoa

Сапронова В.О., Горчанок Н.В.

Судова ветеринарна медицина – наука і навчальна дисципліна

Яценко І.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В.

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Використання соняшникового лецетину в раціонах свиней

Микитюк В.В., Бегма Н.А., Скрипник Р.А.