2016 Т4. №2

Програма конференції
Матеріали конференції «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи»

Ветеринарна морфологія та патологія

МОНІТОРИНГ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У СОБАК В УМОВАХ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Білий Д. Д., Грищенко М. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КІСТКОВИХ ОРГАНІВ У ГОЛУБІВ СПОРТИВНИХ ПОРІД У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

Богомаз А. А., Оліяр А. В., Шулешко О. О.

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА ЗА УРОЛІТІАЗУ У КОТІВ

Самойлюк В. В., Москаленко А. Г.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У СОБАК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ

Шульженко Н. М., Семьонов О. В., Нелюбов А. Ю.

Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині

ОТРУЄННЯ СОБАК ІЗОНІАЗИДОМ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Шестакова М. О., Шкваря М. М.

Фізіологія і біохімія тварин

ВПЛИВ ФЕНАРОНУ ТА МЕВЕСЕЛУ НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Назарук Н. В., Мурська С. Д., Гута З. А., Віщур В. Я.

ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТА ВМІСТУ ГЕМОГЛОБІНУ В КРОВІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВПЛИВУ АКВАХЕЛАТНОГО РОЗЧИНУ СЕЛЕНУ ПРИ ІНКУБАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ ЯЄЦЬ

Ємельяненко А. А.

ВПЛИВ “ГУМІЛІДУ” НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ КІЗ ГОРЬКІВСЬКОЇ ПОРОДИ

Рибалка М. А., Степченко Л. М., Шулешко О. О.

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОТАВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ СОБАК

Радзиховський М. Л.

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ФІЛЬТРИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS ЗА НИЗЬКОЇ ПЛЮСОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЇХ МОРФОЛОГІЮ, ТИНКТОРІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Ткаченко О. А., Білан М. В., Алексєєва Н. В.

 

ОЦІНКА РИЗИКУ ЗАНЕСЕННЯ І ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТРАНСКОРДОННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ТЕРИТОРІЮ ХАРКІВЩИНИ

Чорний М. В., Вороняк В. В., Митрофанов О. О., Балим Ю. П.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

ПОШИРЕННЯ, СЕЗОННО-ВІКОВА ДИНАМІКА АСКАРИДІОЗУ ГОЛУБІВ В УМОВАХ МІСТА ХАРКІВ ТА ПЕРЕДМІСТІ

Люлін П. В., Федорова О. В.

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕЗОФАГОСТОМОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

Манойло Ю. Б.

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ВИРОЩЕНИХ В УКРАЇНІ ЯБЛУК РІЗНИХ СОРТІВ

Єфімов В. Г., Махова В. А., Завріна С. В.

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ “КРЕМБІБ” ТА АНТИБІОТИКА “ЕНРОФЛОКСАЦИН” НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я, ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ ТА ЯКІСТЬ М'ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Бібен І. А., Чиргіна А. М.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА “АРСЕЛАН” НА ФОНЕ НОРМАТИВНОГО МИКРОКЛИМАТА

Игнатьева Т. М.

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МЕДУ З СОНЯШНИКА

Лазарєва Л. М., Постоєнко В. О.

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Кульбаба С. В., Нагорный С. А.

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ СВИНЕЙ, ВИРОЩЕНИХ НА РАЦІОНАХ З ДЕФІЦИТОМ АМІНОКИСЛОТ В УМОВАХ НЕРЕГУЛЬОВАНОГО МІКРОКЛІМАТУ

Ткачук О. Д.

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ДИНАМІКА ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЙ ЖИРНИХ КИСЛОТ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В БДЖОЛИННОМУ ОБНІЖЖІ ПРОТЯГОМ ПИЛКОНОСНОГО СЕЗОНУ

Калініна І. Г.

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Сільченко К. П.

Зоотехнія

МОЛОЧНІСТЬ КОРІВ – ПЕРВІСТОК М’ЯСНИХ ПОРІД

Гончарова І. І.

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕЛЕНОЇ МАСИ І СІНА ІЗ СУМІШІ ТРИТИКАЛЕ З ВИКОЮ

Котець Г. І.

САНІТАРНО-ГІГІЕНІЧНА ОЦІНКА УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК В УМОВАХ ЗВИЧАЙНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Шаламова Л. Н., Тарасенко Л. О.

Молекулярно-генетичні методи досліджень

 

ДЕТЕКЦІЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ВАРІАНТІВ MYCOBACTERIUM BOVIS ШВИДКОРОСЛОГО ШТАМУ В РІЗНОМУ МАТЕРІАЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

Ткаченко О. А., Глебенюк В. В., Глебенюк О. Г.