2016 Т4. №2

Програма конференції
Матеріали конференції “Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи”

Ветеринарна морфологія та патологія

МОНІТОРИНГ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У СОБАК В УМОВАХ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Білий Д. Д., Грищенко М. Ю.

Анотація:
Проведено моніторинг переломів довгих трубчастих кісток у собак в умовах міста Дніпропетровськ.
Встановлено, що вони найбільш часто діагностуються у дрібних порід (58,87%), мають діафізарну
локалізацію (56%) і осколковий характер (18,75%). На сьогоднішній момент, враховуючи особливості
ураження кісток, при виборі методу оперативного з’єднання кісток перевагу віддають
інтрамедулярному остеосинтезу та застосуванню гвинтів і шпиць, за допомогою яких з’єднують
відламки у 27,15% та 31,99 % випадків.
Ключові слова: хірургічні хвороби, травматизм, моніторинг, переломи, собаки, остеосинтез.

Закачати в PDF

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КІСТКОВИХ ОРГАНІВ У ГОЛУБІВ СПОРТИВНИХ ПОРІД У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

Богомаз А. А., Оліяр А. В., Шулешко О. О.

Анотація:
Встановлено,  що  абсолютна  маса  кісткової  системи  в  цілому  та  її  окремих  органів  у  пташенят  голубів  спортивних  порід  впродовж  раннього  постнатального  періоду  онтогенезу  поступово  збільшується,  а  інтенсивність  її  зростання  має  нерівномірний,  періодичний  характер.  При  цьому,  абсолютна маса  скелета  збільшується в 11,5  рази, а пік її зростання спостерігається на 5-10-у добу.  Відносна маса скелета пташенят, навпаки, зменшується, що, ймовірно, пов’язано з розвитком скелетної  мускулатури.   Упродовж всього  періоду росту пташенят  абсолютна  і  відносна маса  осьового скелета  перевищує  аналогічні  показники  периферійного.  При  цьому,  темпи  приросту  абсолютної  маси  осьового  скелета  нижчі, ніж скелета кінцівок.

Ключові слова: скелет, осьовий скелет, скелет кінцівок, абсолютна маса, відносна маса, пташенята,  спортивні голуби.

Закачати в PDF

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ СЕЧОВОГО МІХУРА ЗА УРОЛІТІАЗУ У КОТІВ

Самойлюк В. В., Москаленко А. Г.

Анотація:
В результаті проведених досліджень було встановлено, що основними антропогенними чинниками, що  сприяють захворюваності на уролітіаз кішок є раціон тварин, гіподинамія та кастрація у ранньому віці.  Захворюваність на  уролітіаз котів залежить від  годівлі. Концентровані сухі  корми  в суміші  з іншими  видами кормів отримували 52,8% котів, сухі готові корма – 36,1% тварин, а натуральною їжею годували  11,1  %  кішок,  що  захворіли.  Під  час  лікування  уролітіазу  кішок  особливу  увагу  слід  приділяти  дієтотерапії. З раціону хворих тварин необхідно виключати сухі корма низької якості, молочні продукти  та рибу. Сечокам’яна хвороба реєструється в усіх вікових групах, проте найчастіше – у котів віком від  двох до п’яти років. Досліджувані методи катетеризації сечового міхура у котів з закупоркою уретри є  ефективними,  що  підтверджується  результатами  досліджень.  Застосування  цих  методів  дозволяє  набагато  швидше  ввести  катетер  і  ліквідувати  обтурацію  уретри.  У  котів  хворих  на  сечокам’яну  хворобу  з  закупоркою  уретри  слід  застосовувати  катетеризацію  з  одночасним  введенням  в  неї  через  катетер 0,5% розчину новокаїну або стерильної олії.

Ключові слова: уролітіаз, коти, антропогенні чинники, катетеризація, захворюваність

Закачати в PDF

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ У СОБАК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ

Шульженко Н. М., Семьонов О. В., Нелюбов А. Ю.

Анотація:
Визначена терапевтична ефективність комплексного лікування за гострого панкреатиту у собак. Встановлено, що динаміка біохімічних показників крові собак, хворих на гострий панкреатит, що супроводжувався розвитком гепатопанкреатичного синдрому, особливо каталітична активність альфа-амілази та ліпази, була клінічно кращою за комбінованої терапії із застосуванням кортикостероїдів (преднізолон), препаратів гепатопротекторної дії (гепатовет) та інгібіторів протеолітичних ферментів (контрикал) у комплексі з регідратаційною терапією, спазмолітичними (но-шпа), протимікробними (енрофлоксацин), ротиблювотними (церукал) засобами, стимуляторами обміну речовин (катозал).
Ключові слова: собаки, гострий панкреатит, терапевтична ефективність, кортикостероїди.

Закачати в PDF

Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині

ОТРУЄННЯ СОБАК ІЗОНІАЗИДОМ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Шестакова М. О., Шкваря М. М.

Анотація:
Визначено поширення, порідна та сезонна особливість отруєнь собак ізоніазидом у місті Дніпропетровськ та особливості клінічної та лабораторної діагностики даної патології. Проведено експериментальне та клінічне випробовування ефективності схем лікування за отруєнь собак власне ізоніазидом чи його комбінаціями з іншими препаратами, зокрема поєднанням ізоніазиду й метоклопраміду; ізоніазиду, метоклопраміду та нестероїдного протизапального засобу; ізоніазиду, метоклопраміду і парацетамолу. Встановлено, що частіше за все причиною отруєнь собак ізоніазидом є
догхантери. Доведено високу ефективність лікування собак специфічним антидотом ізоніазиду – піридоксином (вітаміном В 6 ).
Ключові слова: собаки, отруєння, ізоніазид, метоклопрамід, нестероїдні протизапальні засоби,
парацетамол, піридоксин.

Закачати в PDF

Фізіологія і біохімія тварин

ВПЛИВ ФЕНАРОНУ ТА МЕВЕСЕЛУ НА СИСТЕМУ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Назарук Н. В., Мурська С. Д., Гута З. А., Віщур В. Я.

Анотація:
Наведено результати досліджень впливу фенарону та мевеселу на активність ензимів системи антиоксидантного захисту організму молодняку великої рогатої худоби за нітратного навантаження.
Встановлено, що за нітратного навантаження дослідні препарати сприяли підвищенню антиоксидантного статусу організму бугайців, на що вказує підвищення у їх сироватці крові активності глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та каталази.
Антиоксидантні властивості краще виражені у препараті “Мевесел”, оскільки до його складу входять два потужні антиоксиданти: вітамін Е і селен.
Ключові слова: бугайці, антиоксидантна система, нітрати, нітрити, токсикоз, ензими

Закачати в PDF

ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТА ВМІСТУ ГЕМОГЛОБІНУ В КРОВІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВПЛИВУ АКВАХЕЛАТНОГО РОЗЧИНУ СЕЛЕНУ ПРИ ІНКУБАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ ЯЄЦЬ

Ємельяненко А. А.

Анотація:
Наведено данні, які стосуються деяких показників морфологічного складу та вмісту гемоглобіну крові  молодняку перепелів, за впливу розчину аквахелату селену під час інкубаційної обробки яєць.  Встановлено  що,  розчин  аквахелату  селену  проявляє  свою дію на  динаміку морфологічного  складу і  вмісту гемоглобіну в крові перепелів залежно від дози.

Ключові  слова:  молодняк  перепелів,  розчин  аквахелату  селену,  інкубаційна  обробка  яєць,  морфологічний склад крові, гемоглобін.

Закачати в PDF

ВПЛИВ “ГУМІЛІДУ” НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ КІЗ ГОРЬКІВСЬКОЇ ПОРОДИ

Рибалка М. А., Степченко Л. М., Шулешко О. О.

Анотація:
Наведено результати досліджень біохімічних та гематологічних показників крові кіз на тлі застосування біологічної активної добавки “Гумілід”. У результаті біохімічних досліджень у тварин дослідної групи було відмічено підвищення загального білка на 9,0%, збільшення рівня сечовини на 14,1%, зменшення рівня креатиніну на 35,4%, зменшення ліпопротеїдів на 11,1%. З морфологічного аналізу крові потрібно підкреслити здатність досліджуваної кормової добавки впливати на еритрон, що підтверджувалося в збільшені кількості еритроцитів на 8,8%, рівня гемоглобіну на 8,2%, гематокриту на 0,6%, кольорового показника на 2,3%.
Ключові слова: кози, гематологічні показники, біохімічні показники сироватки крові, кормова добавка,
“Гумілід”

Закачати в PDF

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОТАВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ СОБАК

Радзиховський М. Л.

Анотація:
У статті наведені дані щодо епізоотологічних особливостей ротавірусного ентериту собак за період 2010 – 2015 роки у ветеринарних клініках Києва та Житомира. За визначений проміжок часу, в ході проведення експерименту, було відібрано 371 проб для дослідження, з яких у 87 собак виявляли ентеро-вірус родини Rotaviridae. Дослідження матеріалу від собак з ознаками ураження шлунково-кишкового тракту проводили в умовах лабораторії використовуючи ІФА на виявлення антигену.
У роботі висвітлюються результати дослідження вікової та породної схильності. Так встановлено, що 6 – 12 місячні цуценята є найбільш схильні, особливо таких порід як шотландський тер’єр, коллі,
померанський шпіц та мальтійська болонка. Наведені показники сезонності прояву, а також динаміка захворюваності собак ротавірусним
ентеритом. У весняний період відмічали пік захворюваності на вивчаємий ентеровірус, а значне розповсюдження хвороби в 2014 та 2015 роках, 30 та 32 собаки відповідно.
Ключові слова: собака, ротавірусний ентерит, діарея, порода, сезонність, чутливість, епізоотологічний процес, ІФА

Закачати в PDF

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ФІЛЬТРИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS ЗА НИЗЬКОЇ ПЛЮСОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЇХ МОРФОЛОГІЮ, ТИНКТОРІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Ткаченко О. А., Білан М. В., Алексєєва Н. В.

Анотація:
Показано, що мембранні фільтри з діаметром пор 0,1 та 0,05 мкм здатні пропускати витримані 20  місяців  за низької плюсової  температури (3  °С) як фільтривні, так і  L-форми мікобактерій, культури  яких  більш  вологі,  що  підтверджується  їх  ростом  на  стерильних  живильних  середовищах.  Тривале  перебування за  низької  плюсової  температури  не  вплинуло  на  морфологію  дисоціативних фільтривних  форм  M. bovis.  Мікроскопією  виявляли,  як  з  культур  кольору  слонової  кістки,  так  і  помаранчевого,  некислотостійкі  палички різної  довжини,  гіллясті, ниткоподібні,  зернисті  форми, некислотостійкі  та  кислотостійкі  (в  невеликій кількості)  зерна, а також поодинокі  L-форми (овальні) з оболонкою  різної  оптичної густини поверхні. Властивості дисоціативних фільтривних форм M. bovis 118 варіанту 62 та  63 генерацій: ріст (на 5–10 добу) за низької плюсової температури та пігментоутворення є закріпленими  і дають підставу відносити мікобактерії до атипових.

Ключові  слова:  мікобактерії,  поліморфізм,  дисоціативні  та  фільтривні  форми,  кислотостійкі  та  некислотостійкі  форми,  L-форми,  морфологія,  тинкторіальні  та  культуральні  властивості,  пігментоутворення.

Закачати в PDF

 

ОЦІНКА РИЗИКУ ЗАНЕСЕННЯ І ПОШИРЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТРАНСКОРДОННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ТЕРИТОРІЮ ХАРКІВЩИНИ

Чорний М. В., Вороняк В. В., Митрофанов О. О., Балим Ю. П.

Анотація:
У статті подається аналіз причин, що створюють загрозу занесення на територію Харківщини деяких транскордонних захворювань тварин, моніторинг і конкретні заходи для запобігання їх поширенню.
У зв’язку з масштабністю, складністю, різноплановістю проблем біологічної безпеки та біологічного захисту необхідно розробити єдину методологію створення національної системи біологічної безпеки та
біологічного захисту, представлену на сьогодні різними установами та організаціями.
Ключові слова: транскордонні захворювання, ризики, туберкульоз, ящур, африканська чума свиней, сказ, сальмонельоз, санітарія, біозахист, ветеринарний контроль.

Закачати в PDF

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

ПОШИРЕННЯ, СЕЗОННО-ВІКОВА ДИНАМІКА АСКАРИДІОЗУ ГОЛУБІВ В УМОВАХ МІСТА ХАРКІВ ТА ПЕРЕДМІСТІ

Люлін П. В., Федорова О. В.

Анотація:
Наведено результати досліджень щодо поширення та сезонно-вікової динаміки аскаридіозу голубів в умовах міста Харків та передмісті. Встановлено, що аскаридіоз голубів є поширений – ЕІ=21,3–30,1 %,
перебіг (екстенсивність та інтенсивність інвазії) залежить від віку і сезону року, інвазування голубів відбувається у віці старше 2,5-3-х місяців, а максимального підйому інвазія набуває у 7–9-місячному віці
ЕІ=32–50,0 %, максимальний підйом захворюваності припадає на кінець літа початок осені (20 і 46,09 %, відповідно).
Ключові слова: аскаридіоз, екстенсивність, інтенсивність інвазії, голуби.

Закачати в PDF

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОРИХ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЕЗОФАГОСТОМОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

Манойло Ю. Б.

Анотація:
Вивчено гематологічні зміни у хворих свиней за різної інтенсивності езофагостомозної інвазії. Дослідження проводилися на свинях віком 9–12 місяців, спонтанно інвазованих збудником езофагостомозу за низької, середньої та високої інтенсивності інвазії. Результатами досліджень
встановлено, що езофагостомозна інвазія у свиней супроводжується розвитком анемії, лейкоцитозом, змінами у лейкоформулі. Доведена пряма залежність ступеня тяжкості розвитку патологічного процесу
в організмі хворих свиней від інтенсивності інвазії.
Ключові слова: свині, езофагостомоз, гематологічні показники, інтенсивність інвазії, зміни в крові.

Закачати в PDF

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ВИРОЩЕНИХ В УКРАЇНІ ЯБЛУК РІЗНИХ СОРТІВ

Єфімов В. Г., Махова В. А., Завріна С. В.

Анотація:
В  статті  наведено  результати  визначення  мінерального  складу  яблук  трьох  сортів:  Ренет  Симиренка, Фуджі  та Голден Делішес. У результаті досліджень встановлено, що за вмістом макро-  і  мікроелементів повноціннішими за вмістом Кальцію, Магнію, Мангану і Кобальту слід вважати яблука  Ренет Симиренка, тоді як за концентрацією Феруму – Фуджі. За вмістом важких металів згідно вимог  СанПиН  42-123-4089-86  яблука  всіх  досліджених  сортів  містять  Купрум,  Цинк,  Плюмбум  і  Кадмій  у  межах ГДК.

Ключові слова: яблука, мінеральний склад, важкі метали.

Закачати в PDF

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ “КРЕМБІБ” ТА АНТИБІОТИКА “ЕНРОФЛОКСАЦИН” НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПОГОЛІВ’Я, ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ ТА ЯКІСТЬ М'ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Бібен І. А., Чиргіна А. М.

Анотація:
Проведено  порівняльний  аналіз  впливу  пробіотика “Крембіб”  та антибіотика “Енрофлоксацин”  на  збереженість  поголів’я,  динаміку  живої  маси,  забійні  показники  і  якість  м’яса  курчат-бройлерів.  Встановлено, що при додаванні пробіотика та антибіотика до раціону збереженість поголів’я зростає  на  20%,  порівняно  з  контрольними  аналогами, а також стимулює  збільшення живої  маси  на 15,7  та  13,3%  відповідно.  По  передзабійній  масі  курчата  у  дослідних  групах  перевищували  контрольних  у  І  дослідній  групі  –  на  284,4  г,  у    II  –    на  234,8  г.  Аналогічна  закономірність  спостерігалася  по  масі  випатраної тушки. При дегустації м’ясо  курчат контрольної групи отримало оцінку 4,7 бала, м’ясо з І  дослідної групи –  5  балів,  а  м’ясо з  ІІ  дослідної групи  –  4,2  бала, що  є  найгіршим результатом якості  м’яса.

Ключові слова: курчата-бройлери, пробіотичний препарат “Крембіб”, антибіотик “Енрофлоксацин”,  якість м’яса, забійні показники

Закачати в PDF

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА “АРСЕЛАН” НА ФОНЕ НОРМАТИВНОГО МИКРОКЛИМАТА

Игнатьева Т. М.

Аннотация:
Обосновано использование разных доз “Арселана” для стимуляции естественной резистентности организма телят, интенсивности их роста и профилактики функциональной диспепсии. Исследованиями
установлено, что арселан – комплексный препарат (в состав которого входят селенит Na и K, интерферон, наночастицы Ag, Fe, Cu, ацетат ретинола, ацетат £-токоферола). При внутримышечном введении, в дозе 2 мл/голову на 2-й и 14-й день жизни положительно влияет на эритроцито- и лимфоцитопоэз. При парентеральном введении в организм телят препарат способствует повышению содержания в периферической крови гемоглобина (на 13,6% (Р≤0,05), увеличению количества эритроцитов (на 17,7% (Р≤0,05), лейкоцитов (на 1,4%), тромбоцитов (на 3,5), усилению в организме телят синтеза общего белка (на 15,6% (Р≤0,05), повышению в пределах нормы активности АсАТ (на 6%),  АлАТ (на 3,7%), уменьшению дефицита неорганического фосфора (на 16%), кальция (на 4%), ферума и
купрума (соответственно на 5,4% и 12,1 (Р≤0,05), цинка (на 3,6%). Применение “Арселана” телятам в раннем постнатальном периоде активирует пролиферацию и созревание кровяных и лимфоидных клеток, снижая таким образом влияние зоогигиенических абиотических факторов окружающей среды, что положительно влияет на среднесуточный прирост и сохранность животных (90–100%).
Ключевые слова: естественная резистентность, иммуностимуляторы, микроклимат, сохранность, среднесуточный прирост, телята, эритропоэз.

Закачати в PDF

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МЕДУ З СОНЯШНИКА

Лазарєва Л. М., Постоєнко В. О.

Анотація:
Проаналізовано 98 зразків меду з соняшника, відібраного з різних областей України. Встановлено, що показники його якості, крім вмісту проліну, відповідають вимогам ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний.
Технічні умови”. За показником вмісту проліну досліджувані зразки меду відповідають існуючим вимогам ЄС. Показано, що середнє значення проліну в меді з соняшника коливалося від 167,2±94,9 мг/кг до
290,4±69,7 мг/кг, електропровідності – від 0,3±0,02 до 0,4±017 мС/см. Обґрунтовано необхідність внесення змін до ДСТУ 4497:2005 “Мед натуральний. Технічні умови” та гармонізації з міжнародними
вимогами показника концентрації проліну у меді бджолиному з соняшника.
Ключові слова: мед з соняшника, водність, діастазне число, пролін

Закачати в PDF

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Кульбаба С. В., Нагорный С. А.

Аннотация:
В статье представлен анализ применения рекуперативных систем в птицеводстве. Показаны данные снижения затрат энергии при использовании теплоутилизаторов в системе отопления и вентиляции
птицеводческих помещений.
Ключевые слова: птицеводство, рекуперация, отопление, вентиляция

Закачати в PDF

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ СВИНЕЙ, ВИРОЩЕНИХ НА РАЦІОНАХ З ДЕФІЦИТОМ АМІНОКИСЛОТ В УМОВАХ НЕРЕГУЛЬОВАНОГО МІКРОКЛІМАТУ

Ткачук О. Д.

Анотація:
Вивчено впливу різних рівнів вмісту незамінних амінокислот (лізину, метіоніну + цистину) в раціонах молодняку свиней 25-денного – 4-місячного віку на їх зростання, морфобіохімічні показники крові,
гуморальні і клітинні фактори захисту. Наведено результати досліджень при дефіциті в дослідній – 1 групі – лізину 15 %, метіоніну + цистину – 14,8 %, дослідної – 2 відповідно 25 % і 19,4 %, дослідної – 3 – 35 % і 39,8 %. Виявлені депресія росту, зниження білкового складу сироватки крові та її фракцій, бактерицидної і фагоцитарної активності сироватки крові у свиней, які отримали дефіцитний раціон за амінокислотами в умовах граничнодопустимого санітарно-гігієнічного режиму.
Ключові слова: резистентність, молодняк свиней, незамінні амінокислоти, жива маса, загальний білок, глобулін, БАСК, ФАН, інтенсивність росту.

Закачати в PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ДИНАМІКА ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЙ ЖИРНИХ КИСЛОТ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В БДЖОЛИННОМУ ОБНІЖЖІ ПРОТЯГОМ ПИЛКОНОСНОГО СЕЗОНУ

Калініна І. Г.

Анотація:
Висвітлено основні закономірності зв’язків, що впливають на продуктивність, розвиток бджолиної сім’ї та гігієну в вулику. Встановлено динаміку змінення концентрації жирних кислот обніжжя залежно
від періоду збору. Вивчено закономірності впливу капрінової, лаурінової, міристинової та лінолевої жирних кислот пилку на розвиток бджолиних сімей.
Ключові слова: бджолине обніжжя, якість бджолиного обніжжя, капрінова кислота, лаурінова кислота, мірістинова кислота, лінолева кислота, розвиток бджолородин

Закачати в PDF

ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Сільченко К. П.

Анотація:
Висвітлено результати дослідження впливу біостимулятору “Біосвіт” на молочну продуктивність, кількість білку і жиру у молоці та на якісні показники крові корів української чорно-рябої молочної породи. Встановлено, що підшкірне введення препарату “Біосвіт” у дозі 15 мл, призводить до посилення білкового обміну, зокрема підвищення концентрації загального білку, і як наслідок підвищенню молочної
продуктивності. При цьому з’ясовано, що вміст жиру та білку в молоці залишився практично не змінним у корів обох груп, а у кількісному вираженні вміст жиру в молоці дослідної групи перевищив показник
контрольної групи на 15%.
Ключові слова: молочне скотарство, біостимулятор “Біосвіт”, продуктивність, фізіологічні показники, еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, загальний білок.

Закачати в PDF

Зоотехнія

МОЛОЧНІСТЬ КОРІВ – ПЕРВІСТОК М’ЯСНИХ ПОРІД

Гончарова І. І.

Анотація:
Розглядається молочність корів знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи вирощених при різній інтенсивності годівлі. Встановлено що інтенсивне вирощування позитивно впливає на молочність первісток, яка на 5,93 і 2,90% більша, ніж у ровесниць, котрі знаходилися на низькому рівні вирощування і коливалась у межах 1190–1220 кг, що позитивно вплинуло на інтенсивність росту їх приплоду.
Ключові слова: порода, селекція, молочність, первістки, жива маса телят.

Закачати в PDF

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕЛЕНОЇ МАСИ І СІНА ІЗ СУМІШІ ТРИТИКАЛЕ З ВИКОЮ

Котець Г. І.

Анотація:
Проведено дослідження по вивченню урожайності та хімічного складу зеленої маси та сіна із суміші тритикале з викою. Проведеними дослідженнями теоретично обґрунтовано та експериментально
доведено доцільність та ефективність використання зеленої маси та сіна тритикалево-викових сумішок. Змішані посіви вики з тритикале містять протеїну та каротину в 1,5–2,0, фосфору і кальцію в 1,5–3 рази більше, а клітковини на 10–20 % менше, ніж у чистому тритикале. При збільшенні норм висіву спостерігається деяке зниження протеїну та каротину. Найбільш якісний зелений корм та сіно отримують при співвідношенні норм висіву вики 2,5 і 2–3,0 тритикале млн., зерен на 1 га.
Ключові слова: урожайність, зелена маса, сіно, суміш, тритикале, вика, поживність, співвідношення.

Закачати в PDF

САНІТАРНО-ГІГІЕНІЧНА ОЦІНКА УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК В УМОВАХ ЗВИЧАЙНОГО ВИРОЩУВАННЯ

Шаламова Л. Н., Тарасенко Л. О.

Анотація:
Вивчено стан санітарно-гігієнічного утримання поросних свиноматок в зимовий, літній та перехідний періоди в умовах ВАТ “Поділля” Крижопільського району Вінницької області. З приведених досліджень з’ясовано, що вміст сполук у повітрі приміщень знаходяться в межах ВНТП; однак спостерігається перевищення концентрації шкідливих газів – аміаку в літній період на 1 мг/м 3 та сірководню 0,6 – 1 мг/м 3 в літній та перехідний періоди. Концентрація вуглекислого газу, мікробне та пилове забруднення в межах зоогігієнічних норм.
Ключові слова: мікроклімат, температура, вологість, повітря, аміак, сірководень, вуглекислий газ, свинарник.

Закачати в PDF

Молекулярно-генетичні методи досліджень

 

ДЕТЕКЦІЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ВАРІАНТІВ MYCOBACTERIUM BOVIS ШВИДКОРОСЛОГО ШТАМУ В РІЗНОМУ МАТЕРІАЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ

Ткаченко О. А., Глебенюк В. В., Глебенюк О. Г.

Анотація:
Наведено  результати  визначення  ефективності  полімеразної  ланцюгової  реакції  при  детекції  дисоціативних варіантів М. bovis швидкорослого штаму.  У  результаті  мікроскопічних  досліджень  встановлено,  що  дисоціативні  варіанти  мікобактерій  представлені некислотостійкими поліморфними кокоподібними і паличкоподібними мікроорганізмами.  Дисоціативні  варіанти  мікобактерій  не  викликали  загибелі  та  розвитку  інфекційного  процесу,  типового  для  туберкульозу,  у  лабораторних  тварин.  Установлено  відсутність  характерних  для  туберкульозу макроскопічних змін .  Генно-молекулярними  дослідженнями  не  виявлено  ДНК-мішені  у  дисоціативних  варіантів  М.  bovis  швидкорослого штаму.

Ключові  слова:  мікобактерії,  збудник туберкульозу,  морфологія,  швидкорослий штам,  дісоціативні  варіанти, ДНК, полімеразна ланцюгова реакція, детекція.

Закачати в PDF