2016 Т.4. №3

Клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарній медицині

ВСТАНОВЛЕННЯ DL 50 ФУМОНІЗИНУ В 1 НА ЛАБОРАТОРНИХ БІЛИХ ЩУРАХ

Брезвин О. М., Рудик Г. В., Гута З. А., Кавалер Н. Є.

ПРИРОДНІ ІНДИКАТОРИ БЕЗПЕКИ НАНОМАТЕРІАЛІВ

Коваленко В.Л., Пономаренко Г.В., Пономаренко О.В., Загребельний О.В., Бовкун Т.В., Куницький В.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ, АНАЛЬГЕТИЧНОЇ І ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 7-ЗАМІЩЕНИХ 8-N-МЕТИЛПІПЕРАЗИНО-3-
МЕТИЛКСАНТИНУ

Пономаренко М.Г., Корнієнко В.І., Ладогубець О.В., Гаркуша І.В.,Дученко К.А., Самура Б.А.

Ветеринарна морфологія та патологія

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТОНКОГО ВІДДІЛУ КИШЕЧНИКА ГУСЕЙ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

Кущ М. М., Хомич В. Т.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУДЛИВОСТІ ТКАНИН У СОБАК ЗА ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 0,2% БУПІВАКАЇНОМ, СЕДАЦІЇ КСИЛАЗИНОМ ТА ТІОПЕНАТОВОГО НАРКОЗУ

Слюсаренко Д. В., Ільніцький М. Г., Сегодін О. Б.

Фізіологія і біохімія тварин

ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
СЕРЦЯ У СОБАК

Бобрицька О. М., Корольова О. С.

ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ Са 2+ -АТФази В ЕРИТРОЦИТАХ ПІСЛЯ ДІЇ КРІОПРОТЕКТОРУ

Денисова О. М., Водоп’янова Л. А.

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

АНАЛІЗ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТВАРИН У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Боровик І. В.

НОЗОАРЕАЛ АФРИКАНСКЬОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ

Глебенюк В. В.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СОБАК І КОТІВ ЗА ДИПІЛІДІОЗУ

Лаптій О. П.

ЛІКУВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА КАПІЛЯРІОЗУ КУРЕЙ

Натягла І. В.

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

ЗАХОДИ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ МІКРОКЛІМАТУ В ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕННЯХ ШЛЯХОМ ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ ЗА СПЕКОТНИХ ПОГОДНИХ УМОВ

Високос М. П., Милостивий Р. М., Пугач А. М., Тюпіна Н. В.

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА КОНСЕРВІВ М'ЯСНИХ З ЯЛОВИЧИНИ, ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ

Запталов Б. Й., Карпуленко М. С., Муковоз В. М., Якубчак О. М., Хомутенко В.І., Ігнатовська М. В.

Зоотехнія

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШВІЦЬКИМИ ПЕРВІСТКАМИ ВІД БАТЬКІВ АВСТРІЙСЬКОГО ЕКОГЕНЕЗУ

Піщан І. С.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ФІТОДОБАВОК

Суслова Н. І., Антоненко П. П., Макєєва Н. С., Головань Д. І.