2016 Т.4. №1

Програма конференції
Матеріали конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ»
ТИТУЛ
 ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Зоотехнія

ЖИТТЄВИЙ І НАУКОВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА СВЄЖЕНЦОВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

Цап С. В., Братчик А. Г.

SOLUBILITY STUDIES OF PROTEIN FEED OF DIFFERENT ORIGIN AND CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN VITRO

L. Darmohray, Marcin W. Lis, S. Tsap, I. Luchyn, O. Orishchuk

ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У СОБАК ЗА ВПЛИВУ КОРМОВИХ ФІТОДОБАВОК “ФІТОПАНКУ” ТА “ГАСТРОАЦИДУ”

Антоненко П. П., Качалова О. А., Приварніков К. Є.

ПРОБІОТИК ТА ФЕРМЕНТ У РАЦІОНАХ БРОЙЛЕРІВ

Балух Н. М.

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У КОМБІКОРМАХ АНІСОРБУ

Бегма Н. А.

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БВМД “ЕНЕРВІК

Білявцева В. В., Гуцол А. В.

МІКРОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА

Блащук В. В.

МОРФО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА РЕПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “ПРОПІГплв

Богдан І. М., Півторак Я. І.

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ “ЛЮКОН” ПРИ ВИРОЩУВАНІ ПОРОСЯТ

Боровкова В. М.

ДИНАМІКА БІОГЕННОЇ МІГРАЦІЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНАХ І ТКАНИНАХ СВИНОМАТОК ПІД ДІЄЮ ПРОДУКТУ МЕТАСОМАТОЗНИХ РІОЛІТОВИХ КСЕНОТУФІВ

Бурлака В. А.

ДИНАМІКА ЗАТРАТ КОРМУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА

Бурлака В. А., Меленівський О. М.

МІНЛИВІСТЬ РОСТОВИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНБРИДИНГУ ТА ПОХОДЖЕННЯ

Войтенко С. Л., Вишневський Л. В.

ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ ХРОМУ В КОМБІКОРМАХ

Голубєв М. І., Сичов М. Ю., Махно К. І.

ВПЛИВ “ПРОЕНЗИМУ” НА ЗООТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ У КОМБІКОРМАХ

Голубєва Т. А.

ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ ЦИНКУ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ

Даниленко В. П., Бомко В. С.

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КРОЛІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БІОМАСИ ДРІЖДЖІВ

Дармограй Л. М., Шевченко М. Є.

ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ РІЗНОГО СКЛАДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТОВАРНОГО КОРОПА В ПОЛІКУЛЬТУРІ

Дворецький А. І., Рожков В. В., Савенко К. І.

РОЛЬ КРАХМАЛИСТЫХ УГЛЕВОДОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИЛОСНО-КОНЦЕНТРАТНЫХ РАЦИОНОВ ДОЙНЫМ КОРОВАМ

Жуков В. П., Панько В. В., Ратушняк В. Н.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ НАСТУПНА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Каратєєва О. І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ “ЛІЗОЦИМА” В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ

Карунський О. Й., Ніколенко І. В.

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНА ДІЯ СИЛОСУ ІЗ КОНЮШИНИ ТА ПАЖИТНИЦІ БАГАТОКВІТКОВОЇ

Курнаєв О. М., Сироватко К. М.

ОЦІНКА ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Китаєва А. П.

ПОВЕДІНКА МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ

Ластовська І. О., Луценко М. М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОРМЛЕНИИ ПТИЦЫ

Лемешева М. М., Юрченко В. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВОВНОВОГО ПОКРИВУ ОВЕЦЬ

Лесновська О. В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ ДО РАЦІОНУ КОЗОМАТОК ЙОДОВМІСТНИХ ДОБАВОК

Лівощенко І. М., Рижкова Т. М.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ

Микитюк В. В., Поротікова І. І.

ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПРИДНІПРОВ’Я

Милостивий Р. В., Високос М. П.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ РАЗНЫХ РЕЦЕПТУР В КОРМЛЕНИИ КОРОВ В 1 ФАЗЕ ЛАКТАЦИИ

Мясников Г. Г.

ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КУРКАМИ-НЕСУЧКАМИ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ГІРЧИЧНОЇ ТА ГАРБУЗОВОЇ МАКУХИ І ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ “ОЛЛЗАЙМ SSF”

Непорочна О. Т.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ АРГІНІНУ У КОМБІКОРМІ

Омелян А. М., Позняковський Ю. В.

ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ В КОМБІКОРМІ

Отченашко В. В., Уманець Д. П., Нечай Н. М.

МОРФОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИМЕНІ КОРІВ ШВІЦЬКОЇ ПОРОДИ АВСТРІЙСЬКОЇ ТА СУМСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Піщан І. С.

СЕРВІС-ПЕРІОД ТА РІВЕНЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ ЗА 305 ДІБ ЛАКТАЦІЇ

Піщан С. Г., Литвищенко Л. О., Гончар А. О.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ “ГЛЮТАМ 1М” НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ БІЛЬШ ЗРІЛИХ СВИНОМАТОК

Пилипчук О. С., Шеремета В. І.

ВПЛИВ ПРОБІОТИКА НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ

Подолян Ю. М.

НЕТРАДИЦІЙНІ КОРМОВІ ЗАСОБИ У ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ

Похил В. І., Похил О. М.

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТРИРІЧОК РОДИНИ КОРОПОВИХ

Присяжнюк Н. М., Онищенко Л. С.

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ

Пришедько В. М., Черненко О. М.

МИКОТОКСИНЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И АНИСОРБ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИКОТОКСИКОЗОВ

Просяник И. А., Ольховская М. В.

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ У ВІЦІ ВІД 61 ДО 90 ДІБ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ НОРМОЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРИДУ НАТРІЮ, КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ

Різничук І. Ф.

ВМІСТ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ ТА СУЛЬФГІДРИЛЬНИХ ГРУП В ОРГАНАХ ТА ТКАНИНАХ КРОЛІВ

Роль Н. В., Цехмістренко С. І.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДСОРБЕНТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ “ФУНГИНОРМ” В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ

Садомов Н. А., Бородулина В. И.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ “КВАТРОНАН-Sе” ТА ДЕЯКИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ КАРБОКСИЛАТІВ НА ЗАПЛІДНЕНІСТЬ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

Себа М. В., Дейнека М. О., Каплуненко В. Г.

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Семко Т. В., Власенко В. В., Власенко І. Г., Побігайло А. А.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ РІЗНИХ ДОЗ ПІДКИСЛЮВАЧА ТА АНТИБІОТИКУ

Сиваченко Є. В., Дяченко Л. С.

ВПЛИВ ПРЕМІКСІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОХЕЛАТІВ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У ПЕРШІ 100 ДІБ ЛАКТАЦІЇ

Сметаніна О. В., Ібатуллін І. І., Бомко В. С.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ВІВЦЕМАТОК І ЯГНЯТ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ ТА СУЛЬФАТУ НАТРІЮ

Стапай П. В., Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Скорохід А. В.

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ НА ЇХ ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ

Титаренко І. В., Буштрук М. В., Старостенко І. С.

ВПЛИВ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ НА ПРОДУКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Хмельничий Л. М., Вечорка В. В.

ПРОДУКТИВНА ДІЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК ІЗ ВВЕДЕННЯМ ПАЛЬМОВОГО ЖИРУ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Цап С. В., Оріщук О. С., Рубан Н. О., Мусіч О. І.

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ТА ДОСТУПНІСТЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ

Цвігун А. Т., Цвігун О. А.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ BYPASS СОЇ У ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

Чернадчук М. М., Бомко В. С.

ПРОДУКТИВНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ

Черненко О. І., Черненко О. М., Дутка В. Р.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРЕС-ПРОТЕКТОРА “ГЛІЦИНУ” У ЗВІРІВНИЦТВІ

Шевчук Т. В., Кирилів Я. І.

ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ СТАД МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ

Шкурко Т. П., Іванов О. І.

Т.4., №1, 2016

(переглянути в PDF)