2015 Т.3. №4

ТИТУЛ

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

БІОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КІСТОК ДІЛЯНКИ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ ВИДІВ ПТАХІВ РЯДУ ПЕЛІКАНОПОДІБНИХ – ORDO PELECANIFORMES

Друзь Н.В.

Анотація:
У статті на підставі широких порівняльно-анатомічних досліджень тазостегнового суглоба  деяких  пеліканоподібних  встановлено,  що  принципи  та  особливості  будови  скелета  та  його  внутрішньої  структури  обумовлені  біоморфологічними  адаптаціями  до  наземної  стато- локомоції, а саме типом опори і швидкістю пересування в середовищі існування. Біоморфологічні  особливості  скелетних  елементів  тазостегнового  суглоба  пеліканоподібних  обумовлені  специфічним  біпедалізмом,  який  полягає  в  розташуванні  осі  тіла  щодо  тазових  кінцівок,  і  довжиною стегнової кістки  відносно  загальної довжини тазової  кінцівки,  яка  коливається  від   18,6 до 19,7 % .

Пеліканоподібні,  рожевий  пелікан,  кучерявий  пелікан,  баклан  великий,  біоморфологія,  тазостегновий суглоб, стегнова кістка, сіднича кістка, клубова кістка, лобкова кістка

Закачати в PDF

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗЛОЯКІСНОСТІ В ЦИТОЛОГІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НОВОУТВОРЕНЬ У СОБАК І КОТІВ

Єсіна Е.В., Лосєва Є.О., Прокопенко Г.Г.

Анотація:
У  статті  описано  патоморфологічні  критерії  злоякісності  в  цитологічній  діагностиці  новоутворень  у  собак  і  котів.  Встановлено  найважливіші  ознаки  злоякісності:  неправильна  анатомічна  локалізація  клітин,  атипія  і  поліморфізм  клітин  та  їх  ядер  і  ядерець,  наявність  неправильних  мітотичних  фігур,  фагоцитоз.  Інші  цитоморфологічні  ознаки  є  відносними,  оскільки аналогічні зміни характерні і для доброякісних пухлин.

Цитологічне  дослідження,  критерії  злоякісності,  діагностика  новоутворень,  пухлини,  атипія клітин

Закачати в PDF

ТОПОГРАФІЯ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ГАНГЛІЇВ МІЕНТЕРАЛЬНОГО СПЛЕТІННЯ І АПУДОЦИТІВ КИШЕЧНИКА ГУСЕЙ

Кущ М. М.

Анотація:
Досліджено  топографію,  морфометричні  показники  гангліїв  міентерального  нервового  сплетіння і клітин гастроентеропанкреатичної ендокринної системи кишечника свійських гусей  (Anseranser) 1-добового  – 5-річного віку. Встановлено,  що у гусей plexus myentericus (Auerbachi)  знаходиться  в  зовнішньому  шарі  м’язової  оболонки.  Найбільшу  кількість  і  площу  гангліїв  на  одиницю площі м’язової оболонки встановлено в 1-добовому віці, серед кишок – в клубовій і сліпих  кишках.  Кількість  нервових  вузлів  міентерального  сплетіння  та  їх  площа  мають  високий  показник кореляції з кількістю аргірофільних і аргентафінних ендокриноцитів, що свідчить про  наявність між ними тісних функціональних зв’язків

Гуси,  кишечник,  ентеросимпатична  (вегетативна)  нервова  система,  міжм’язове  (міентеральне) сплетіння, ганглії, апудоцити

Закачати в PDF

ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ І ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ЗА УРОЛІТІАЗУ У КОТІВ

Самойлюк В.В., Авер’янова Л.М.

Анотація: Встановлено, що  уролітіаз  реєструється у 1,7%  випадків від  загальної  кількості  незаразних  хвороб  кішок.  За  останні  15  років  захворюваність  на  уролітіаз  кішок  збільшилася.  На  ріст  поширеності  хвороби  впливають  певні  антропогенні  фактори,  а  саме  вживання  сухих  кормів  низької  якості,  гіподинамія,  погіршення  екологічної  ситуації  у  великих  містах.  Найбільше  значення у диференціальній діагностиці уролітіазу має мікроскопія осаду сечі. Мікроструктурні  зміни в органах  за уролітіазу  характеризуються  деструктивними  процесами  паренхіми  нирок,  зокрема  змінами  в  системі  сечових  канальців  та  у  фільтраційному  апараті  нирок.  В  уретрі  відмічено  набряк  ендотелію  капілярів,  порушення  гемодинаміки  з  гемолізом  еритроцитів.  У  статевому  члені  мікроструктурні  зміни  прочвляються  набряком  в  кавернозних  тілах  та  порушенням цілісності уретри, де добре помітні конкременти. У  котів хворих на уролітіаз під  час ультразвукового дослідження у сечовому міхурі виявляються конкременти різного розміру і  пісок,  стінка  органу  потовщена,  у  мисці  нирок  –  гіперехогенні  зони,  в  сечовому  міхурі  –  потовщення  стінки  сечового  міхура;  у  нирках  –  гіпоехогенність  паренхіми.  Ультразвукове  дослідження дає змогу визначати наявність каменів, їхню локалізацію і розмір та стан органів  сечовидільної  системи.  Її  слід  використовувати  для  визначення  ступеню  враження  органів  сечостатевої  системи  під  час  уролітіазу  для  визначення  стратегії  лікування.  Результати  досліджень також показали високу ефективність цистотомії і уретростомії

Уролітіаз,  мікроструктурні  зміни,  цистотомія,  уретростомія,  ультразвукова  діагностика  

Закачати в PDF

ОЦІНКА ЯКОСТІ СПЕРМИ У БУГАЇВ ЗА МЕТОДОМ РІЗКОЇ ЗМІНИ ОСМОТИЧНОГО ТИСКУ

Самойлюк В.В., Буров В.О., Назарець А.О.

Анотація: Встановлено,  що  підвищення  температури  середовища  посилює  рух  сперміїв,  зниження  –  послаблює  їх  рух  та  скорочує  термін  життєздатності.  Найкраще  спермії  зберігають  свою  життєздатність  за  температури  від  0  до  15°С.  Розсіяне  сонячне  світло  не  має  суттєвого  шкідливого впливу на життєдіяльність сперміїв. Прямі сонячні промені викликають їх загибель  протягом  20  –  30  хвилин.  Різка  зміна  осмотичного  тиску  є  згубною  для  сперматозоїдів.  Гіпотонічні розчини та звичайна вода вбивають сперміїв. В гіпертонічному розчині кухонної солі  спермії  також  гинуть.  Нормально  свою  життєздатність  спермії  зберігають  лише  в  ізотонічному розчині. Гіпертонічний розчин спермії переносять легше ніж гіпотонічний. Завдяки  новому  способу  оцінки  сперми  за зрізкою  зміною  осмотичного  тиску  можна  отримати більш  точні результати, так як є можливість диференціювати кінцеві показники і після дослідження  залишається підтверджуючий матеріал – зафіксований препарат  

Оцінка якості сперми, спермії, спосіб оцінки сперми, зафіксований препарат

Закачати в PDF

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ АЛІМЕНТАРНОЇ АЛЕРГІЇ У СОБАК

Семьонов О.В., Нікітіна О.М.

Анотація: Визначена  схема  діагностики  аліментарної  алергії  собак  в  умовах  ветеринарної  лікарні,  підібрані методи діагностики з урахуванням  необхідності виключення подібних захворювань та  встановленням  кінцевого  діагнозу.  Застосовані  методи  досліджень:  збір  анамнезу,  клінічний  огляд тварин, тест на  наявність бліх,  поверхневий та глибокий зіскріби  зі шкіри, дослідження  лампою  Вуда,  трихоскопія,  цитологічне  дослідження,  дослідження  калу  методом  Фюлеборна,  загальний аналіз крові, елімінаційна дієта з провокацією.   За  результатами  досліджень  встановили  свербіж,  почервоніння  шкіри,  еозинофілію;  виключили дерматофітію та захворювання спричинені реакцією на бліх, кліщів та гельмінтів, а  також сезонність патології та підтвердили аліментарну етіологію алергії.  Встановили,  що  для  підтвердження  алергічної  реакції  на  компоненти  раціону  ефективним  методом діагностики аліментарної алергії є елімінаційна дієта з провокацією.  

Аліментарна  алергія,  собака,  діагностика,  елімінаційна  дієта  з  провокацією,  свербіж,  цитологія

Закачати в PDF

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ УРО-ВАКСОМ ЗА ГОСТРОГО УРОЦИСТИТУ У КОТІВ

Семьонов О.В., Шульженко Н.М., Даниленко В.В.

Анотація: Встановлено, що рання діагностика уроциститу інфекційної природи, особливо диференційна   є  утрудненою і повинна  бути  комплексною із  застосуванням таких методів, як  збір  анамнезу,  клінічний огляд тварини, біохімічне дослідження сечі, ультразвукове дослідження органів сечової  системи.  У  хворих  тварин  дане  захворювання  проявляється  пригніченням,  частим  та  утрудненим  сечовиділенням,  спрагою,  болючістю  у  ділянці  черева,  у  сечі  перевищенням  допустимої кількості лейкоцитів та гематурією.   Визначена  терапевтична  ефективність  імуностимулюючого  препарату  бактеріального  походження  Уро-ваксом  котам,  хворим  на  гострий  уроцистит  інфекційної  природи.   Встановлено,  що  при  застосуванні  загальної  схеми  лікування  динаміка  біохімічних  показників  сечі хворих котів у дослідній групі була клінічно кращою, ніж в контрольній.   При  підозрі  на  запальні  захворювання  сечовидільних  шляхів  рекомендовано,  поряд  із  загальноприйнятими  методами  обстеження,  проводити  ультразвукове  дослідження  нирок,  сечового міхура, передміхурової залози (у самців) і матки (у самок).  

Коти, гострий уроцистит, імуностимулятор, уро-ваксом.

Закачати в PDF

КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ КОРІВ, ХВОРИХ НА ЕНДОМЕТРИТ

Скляров П. М., Сухін В. М., Вакулик В. В., Старцев М. М.

Анотація: Визначена  поширеність  та  ефективність  терапії  корів  з  ендометритом  в  умовах  конкретного  господарства  –  ТОВ  “АФ  “Красний  Забойщик”  Криворізького  району  Дніпропетровської області.   Встановлено,  що, не зважаючи  на проведення заходів з  фармакопрофілактики  післяродових  патологій,  ендометрити  у  господарстві  є  найбільш  поширеною  акушерсько-гінекологічною  патологією, на частку якої припадає 37%, в тому числі 63% – на післяродовий.  Визначено, що терапія, за якої відсоток одужання складає 69,6–72,2%, тривалість лікування  – 9,1–9,9 діб, заплідненість – 75,0–77,7% (в тому числі 62,5–63,8% – від першого осіменіння та  3,9–4,1 – індекс запліднення), тривалість неплідності – 77,4–80,6 діб і вибракування – 5,5–13,0%,  є низькоефективною.  Причини  пов’язуються  з  недотриманням  комплексності  терапії  при  складанні  схеми  лікування,  неврахуванням  форми  ендометриту,  а  також  прогнозованим  зниженням  імунобіологічної  реактивності  та  резистентності  організму  тварин  у  зв’язку  з  техногенним  забрудненням природного середовища місцевості, на якій розташоване господарство.

Корови, ендометрит, лікування, техногенне забруднення.

Закачати в PDF

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

КЛІНІКО-ЕТІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ КОТІВ

Алексєєва Н. В., Ткаченко С. В., Пальчук О. В., Бондаренко М. Ю.

Анотація: Наведена  клініко-етіологічна  характеристика  та  особливості  діагностики  інфекційного  перитоніту  котів  (FIP)  в  умовах  центру  ветеринарної  допомоги  “Елітвет”  міста  Дніпропетровськ.  Встановлено,  що  діагноз  слід  встановлювати  комплексно  з  урахуванням  анамнестичних  даних,  клінічних  ознак  та  допоміжних  досліджень  (гематологічного  та  біохімічного  дослідження  крові,  цитологічного  дослідження  перитоніальної  рідини,  тесту  Рівальта та експрес-тесту ІмуноКомб®Feline coronavirus (FCoV) antibody).

Інфекційний  перитоніт  котів,  коронавірусні  інфекції,  клінічні ознаки,  експрес-тест,  гематологічне  та  біохімічне  дослідження крові,  цитологічне  дослідження  перитоніальної  рідини

Закачати в PDF

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ АПТЕЧНОГО БІЗНЕСУ

Зажарський В.В., Збарах Є.С.

Анотація: Проведено  аналіз  роботи  аптеки  ветеринарної  медицини  Центру  ветеринарної  допомоги  “Елітвет”  за  сучасними  інструментами  маркетингу.  Визначені  слабкі  та  сильні  сторони,  проведена  модернізація  аптеки  шляхом  запровадження  нововведень  згідно  аптечного  менеджменту,  виключив  слабкі  сторони  роботи  аптеки.  Проведений  порівняльний  аналіз  продажів і прибутку до і після впровадження інструментів маркетингу в роботу аптеки.  

Аптека ветеринарної медицини, дистриб’юція, маркетинг, інструменти маркетингу.

Закачати в PDF

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО ПРОЯВУ АКТИНОБАЦИЛЯРНОЇ ПЛЕВРОПНЕВМОНІЇ СВИНЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ПЕРЕБІГУ

Лєщова М. О., Зажарський В. В., Бридун М. Ю.

Анотація: Встановлено,  що  ступінь  прояву  типових  патоморфологічних  змін  при  актинобацилярній  плевропневмонії  свиней  залежить  від  стадії  перебігу  захворювання.  На  ранніх  етапах  захворювання, а саме при надгострій та гострій формах – спостерігається серозно-геморагічна  чи  геморагічна  пневмонія  з  локалізацією  процесу  в  передніх  і  середніх  частках  легень,  що  супроводжується  вираженою  гіперемією,  геморагічно-запальним  набряком  строми,  периваскулярними  та  перибронхіальними  крововилививами,  розширеннням  альвеол  та  заповненням їх ексудатом з переважанням еритроцитів, накопиченням у бронхах геморагічного  ексудату і десквамованого епітелію. На пізніх етапах (хронічна форма) спостерігається гнійно- некротична пневмонія, фібринозний плеврит та фібринозний перикардит, що характеризується  накопиченням катарально-гнійного ексудату у просвіті бронхів та у альвеолах.   Актинобацилярна  плевропневмонія,  АПП,  патологоанатомічний прояв,  гістологічна  діагностика. 

Закачати в PDF

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

АКАРОЗНО-ЕНТОМОЗНІ ІНВАЗІЇ У ДЕКОРАТИВНИХ ГРИЗУНІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЛІКУВАННЯ

Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Гугосян Ю. А., Митрушкіна В.О.

Анотація: У  декоративних  гризунів,  з  проявами  дерматитів,  лабораторними  дослідженнями  ідентифіковано паразитичних членистоногих, а саме: сім видів кліщів та три види комах.  Підтверджено,  що  у  приватних  розплідниках  та  за  індивідуального  утримання  у  місті  Дніпропетровськ  щурі,  мурчаки,  кролики,  хом’яки,  шиншили  уражені  збудниками  акарозів  (32,55%) та ентомозів (26,51%).  З’ясовано, що у різних видів декоративних гризунів акарози спричинюють акариформні кліщі:  Listrophorus gibbus, Cheyletiella parasitivorax, Psoroptes cuniculi, Notoedres muris, Sarcoptes scabiei,  Trixacarus caviae та Demodex ratti. Збудниками ентомозів у мурчаків є волосоїди видів  Gliricola  porcelli,  у щурів  – Polyplax spinulosa,  у  кролів  і шин  шил –  волосоїди  Gliricola porcelli  та  блохи  Ctenocephalides felis.  Досліджено,  що  терапевтична  ефективність  застосування  препаратів  макроциклічних  лактонів місцево – акаромектину та ін’єкційно – баймеку за псороптозу у декоративних кролів  склала 100 %. Термін швидшого (на сім діб) одужання був за ін’єкції баймеку.  

Кліщі,  комахи,  акарози,  ентомози,декоративні  гризуни, макроциклічні  лактони,  екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії, екстенсефективність, інтенсефективність 

Закачати в PDF

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

ЗООГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ УТРИМАННЯ МОЛОЧНОГО ГУРТУ ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ МОНОБЛОКУ КОРІВНИКА В РЕГІОНІ ПРИДНІПРОВ’Я

Високос М.П., Милостивий Р.В., Тюпина Н.В., Калиниченко А.О.

Анотація: Наведена  зоогігієнічна  оцінка  корівника  на  1000  голів,  його  конструктивні  і  об’ємно- планувальні рішення, показники мікроклімату при цілорічному безприв’язно-боксовому утриманні  тварин. Встановлено, що моноблок корівника відповідає зоогігієнічним вимогам лише в осінньо- зимово-весняний сезони року, тоді як  у літній (спекотний) період  відбувається надмірний його  перегрів, що може негативно відображатися на фізіологічному стані худоби.

Моноблок, корівник, площа, кубатура, конструктивні рішення, параметри мікроклімату.

Закачати в PDF

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМФОРТНИХ УМОВ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯМ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ

Дібіров Р.М.

Анотація: Викладено результати досліджень з оцінки комфортності та відповідності нормам основних  мікрокліматичних  параметрів  приміщень  для  відпочинку  молочних  корів  на  комплексі  з  безприв’язним їх утриманням на глибокій солом’яній підстилці у різні сезони року. Встановлено  напрям  залежності  цих показників та параметрів  утримання корів від величини технологічної  групи в секціях приміщення з глибокою підстилкою.

Мікроклімат,  параметри,  корівник,  спосіб  утримання,  зоогігієнічна  оцінка,  нормативи,  продуктивність.

Закачати в PDF

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МЕДУ РІЗНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Куцак Р.С., Каплан О.В.

Анотація: Визначено  за  результатами  ветеринарно-санітарної  експертизи,  що  соняшниковий  мед  з  різних регіонів України відповідав державним нормативним вимогам за основними показниками  якості  і  безпеки.  Середній  показник  діастазної  активності  соняшникового  меду  різного  географічного походження склав 12,3 од. Готе.

Натуральність  меду,  фальсифікація,  діастазна  активність,  інвертний  цукор,  падевий  мед, механічні домішки.

Закачати в PDF

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Куцак Р.С., Кириченко С.В.

Анотація: Досліджені  і  порівняні  показники  якості  і  безпеки  меду  різного  ботанічного  походження,  прополісу  і  маточного  бджолиного  молочка різних років  збору, отриманих  в умовах приватної  пасіки промислового регіону.

Продукти  бджільництва,  мед,  прополіс,  маточне  молочко,  санітарна  оцінка  продуктів  бджільництва, державний стандарт.

Закачати в PDF

САНІТАРНА ОЦІНКА СВИНИНИ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ РИНКУ

Куцак Р.С., Самойленко Ю.В.

Анотація: Визначено критичний термін зберігання охолодженої свинини під час реалізації в умовах ринку  міста Синельникове Дніпропетровської області на підставі контролю свіжості м’яса в динаміці  за органолептичними, біохімічними і мікробіологічними показниками.

Свинина,  санітарна  оцінка  м’яса,  холодильні  камери,  показники  свіжості  м’яса,  зберігання. 

Закачати в PDF

ПОКАЗНИК ВМІСТУ ПРОЛІНУ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДУ РІЗНОГО БОТАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Лазарєва Л.М.

Аннотация: Проаналізовано  123  зразки  меду  різного  ботанічного  походження  (з  акації,  гречки,  липи,  різнотрав’я,  соняшнику),  відібраного  з  областей  України.  Встановлено,  що  показники  його  якості, крім вмісту проліну, відповідають вимогам національного державного стандарту ДСТУ  4497:2005  “Мед  натуральний.  Технічні  умови”.  Показано,  що  вміст  проліну  у  зразках  меду  різного  ботанічного  походження  зменшується  у  такому  порядку:  мед  з  гречки  >  з  липи  >  з  різнотрав’я>  з  соняшнику>  з  акації.  Обґрунтовано  необхідність  внесення  змін  до  ДСТУ  4497:2005  “Мед  натуральний.  Технічні  умови”  та  гармонізації  з  міжнародними  вимогами  показника концентрації проліну у меді бджолиному.

Мед бджолиний, пролін, ботанічне походження меду

Закачати в PDF

ЕКСПЕРТИЗА СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАС РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОСТРУКТУРНОГО МЕТОДУ

Лєщова М. О., Левченко О. Б.

Анотація: Проведено  ветеринарно-санітарну  оцінку  із  визначенням  органолептичних  і  технохімічних  показників  ковбас  сирокопчених  “Московська”  виготовлених  за  ДСТУ  4427:2005  “Ковбаси  сирокопчені  та сиров’ялені”  різних  виробників.  Методом  мікроструктурного  аналізу визначені  якісні  та  кількісні  показники  складу  сирокопчених  ковбас.  Встановлено,  що  що  найкращим  за  органолептичними  показниками  та  рецептурною  відповідністю  був  зразок  №  2  (ТМ  “М’ясна  Гільдія”), проте виявлена незадовільна якість сировини із якої виготовлений даний продукт.

 Ветеринарно-санітарна  оцінка,  ковбаси  сирокопчені,  органолептичні  показники,  мікроструктурний аналіз, якість сировини

Закачати в PDF

ПРОТЕКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНАКТИВОВАНОГО ЕЙМЕРІЙНОГО АНТИГЕНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Сентюрін В.В., Шлюпкіна А.С.

Анотація: Ентеральне  введення  в  організм  10-добових  курчат  нерозчинної  та  комплексної  фракції  інактивованого  еймерійного  антигену,  виготовленого  методом  ультразвукової  дезінтеграції  ооцист,  призводить до  розвитку  несприйнятливості птиці  до  зараження  збудниками  хвороби.  Наступне  інвазування  птиці  інвазійними  ооцистами  паразита  не  впливало  на  якість  м’ясної  продукції.

Фракції  інактивованого  еймеріного антигена, курчата,  імунізація, інвазування,  імунітет,  якість м’ясної продукції

Закачати в PDF

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОГО ФАРШУ РІЗНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Тішкіна Н.М., Дубська Х.Л.

Анотація: Проведена  ветеринарно-санітарна  оцінка  м’ясних  фаршів  п’яти  товаровиробників  на  відповідність  їх  якості  технічним  вимогам.  Встановлено  використання  м’ясної  сировини  сумнівної свіжості та незаявлених у складі каррагинану і сої під час виробництва фаршу.

М’ясний  фарш,  ветеринарно-санітарна  оцінка,  органолептичні  показники,  мікробіологічний метод, мікроструктурний аналіз

Закачати в PDF

Фізіологія і біохімія тварин

ІМУНОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН СОБАК ЗА РІЗНОГО ПОКАЗНИКА ІМУНОРЕГУЛЯТОРНОГО ІНДЕКСУ

Брошков М.М., Смолянінов Б.В., Стус С.П.

Анотація: Наведено дані щодо  сезонних змін імунорегуляторного індексу  (ІРІ)  у  собак, а  також  вплив  цього  показника  на імунофізіологічний  статус. Встановлено,  що найбільшим  ІРІ був у  зимовий  період, а навесні – мінімальним.  За  низького  показника  ІРІ  (<2,5)  встановлена  висока  кількість  Т-супресорів,  фагоцитарна  активність  нейтрофілів  та  здатність  нейтрофілів  до  розеткоутворення.  ІРІ  >3,5,  супроводжується збільшенням абсолютної кількості лейкоцитів, лімфоцитів та їх субпопуляцій,  в  той  час як  фагоцитарна активність  нейтрофілів  знижується  на 20%  (р<0,01),  а здатність  цих клітин до розеткоутворення на 6% (р<0,001).

Імунофізіологічний  статус,  імунорегуляторний  індекс,  Т-лімфоцити,  В-лімфоцити,  фагоцитоз нейтрофілів

Закачати в PDF

ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ТА СЕРЕДНЬОДОБОВИЙ ПРИРІСТ ТЕЛЯТ, ЩО НАРОДИЛИСЯ ВІД КОРІВ ІЗ ФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ТІЛЬНОСТІ ТА ВІД КОРІВ, З РОЗВИТКОМ ЕНДОТОКСИКОЗУ

Гримак Я. І.

Анотація: Наведено  динаміку  маси  та  середньодобовий  приріст  телят,  що  народилися  від  корів  із  фізіологічним  перебігом  тільності  та від  корів,  з  розвитком  ендотоксикозу.  Встановлено,  що  телята,  народжені  від  корів  з  клінічним  проявом  ендотоксикозу,  відставали  у  рості,  при  народженні їх маса складала 25,78±1,34 кг тоді як у телят контрольної групи маса, відповідно,  складала 33,56±1,88 кг. За перші три місяці вирощування жива маса телят збільшилася втричі.  Найінтенсивніше  зростала  жива  маса  телят  від  корів  із  фізіологічним  перебігом  тільності,  тоді  як  від  корів  із  клінічними  ознаками  ендотоксикозу,  маса  телят  у  90-денному  віці  була  нижчою на 18 %.

Телята, корови, ендотоксикоз, жива маса, середньодобовий приріст.

Закачати в PDF

ВМІСТ ВІТАМІНІВ А І Е У КРОВІ СВИНОМАТОК ТА ОТРИМАНИХ ВІД НИХ ПОРОСЯТ ЗА ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВОГО ВВЕДЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ РЕТИНОЛУ АЦЕТАТУ

Єфімов В. Г., Софонова Д. М.

Анотація: Наведено  дані  про  вплив  парентерального  введення  свиноматкам  в  останній  місяць  поросності різних доз ретинолу ацетату у формі масляного розчину на вміст вітамінів А і Е у  сироватці  крові  свиноматок  і  народжених від  них  поросят.  Показано, що  введення  препарату  свиноматкам призводить до корекції вітамінного обміну як у свиноматок, так і отриманих від  них  поросят,  що супроводжується  збільшенням  вмісту  ретинолу  в  сироватці  крові  поросят  і  токоферолу в сироватці крові свиноматок і поросят. Максимально ефективною дозою ретинолу  ацетату  однократно  внутрішньом’язово  з  огляду  його  впливу  на  обмін  вітамінів  А  і  Е  слід  вважати 500 тис. та 1 млн 250 тис. МО

Вітаміни А і Е, сироватка крові, ретинолу ацетат, свиноматки, поросята 

Закачати в PDF

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ ДО ЇХ РАЦІОНУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “ГУМІЛІД” З ВОДОЮ

Михайленко Є. О.

Анотація: Наведені  дані  щодо  вивчення  впливу  кормової  добавки  гумінової  природи  “Гумілід”  на  гематологічні  і  загальні  біохімічні  показники  крові  курчат-бройлерів  кросу  Кобб  500.  Дослідження свідчать, що додавання до основного раціону “Гуміліду” певною мірою позитивно  впливає  як  на  морфологічні,  так  і  на  біохімічні  показники  крові,  які  характеризують  стан  білкового  обміну.  Встановлено,  що  за  умов  застосування  “Гуміліду”  у  крові  курчат  підвищується  вміст  гемоглобіну,  зростає  кількість  еритроцитів  та  гематокриту  без  зміни  загальних  характеристик  лейкоцитів.  Спостерігається  вірогідне збільшення  вмісту  загального  білку  при  збільшенні  відсоткового  вмісту  альбумінів  та  зниженню  вмісту  глобулінів.  Все  це  свідчить  про  більшу  окиснювальну  здатність  крові  курчат,  підвищення  інтенсивності  обміну  речовин та поліпшену пристосованості їх до навколишніх умов.

Курчата-бройлери,  біологічно  активна  кормова  добавка  “Гумілід”,  гематологічні  та  біохімічні показники крові, білковий обмін

Закачати в PDF