2015 Т.3. №4

ТИТУЛ

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Ветеринарна морфологія та патологія

БІОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КІСТОК ДІЛЯНКИ ТАЗОСТЕГНОВОГО СУГЛОБА ДЕЯКИХ ВИДІВ ПТАХІВ РЯДУ ПЕЛІКАНОПОДІБНИХ – ORDO PELECANIFORMES

Друзь Н.В.

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗЛОЯКІСНОСТІ В ЦИТОЛОГІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ НОВОУТВОРЕНЬ У СОБАК І КОТІВ

Єсіна Е.В., Лосєва Є.О., Прокопенко Г.Г.

ТОПОГРАФІЯ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ГАНГЛІЇВ МІЕНТЕРАЛЬНОГО СПЛЕТІННЯ І АПУДОЦИТІВ КИШЕЧНИКА ГУСЕЙ

Кущ М. М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ І ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ЗА УРОЛІТІАЗУ У КОТІВ

Самойлюк В.В., Авер’янова Л.М.

ОЦІНКА ЯКОСТІ СПЕРМИ У БУГАЇВ ЗА МЕТОДОМ РІЗКОЇ ЗМІНИ ОСМОТИЧНОГО ТИСКУ

Самойлюк В.В., Буров В.О., Назарець А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ АЛІМЕНТАРНОЇ АЛЕРГІЇ У СОБАК

Семьонов О.В., Нікітіна О.М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ УРО-ВАКСОМ ЗА ГОСТРОГО УРОЦИСТИТУ У КОТІВ

Семьонов О.В., Шульженко Н.М., Даниленко В.В.

КЛІНІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ КОРІВ, ХВОРИХ НА ЕНДОМЕТРИТ

Скляров П. М., Сухін В. М., Вакулик В. В., Старцев М. М.

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

КЛІНІКО-ЕТІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ КОТІВ

Алексєєва Н. В., Ткаченко С. В., Пальчук О. В., Бондаренко М. Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ АПТЕЧНОГО БІЗНЕСУ

Зажарський В.В., Збарах Є.С.

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО ПРОЯВУ АКТИНОБАЦИЛЯРНОЇ ПЛЕВРОПНЕВМОНІЇ СВИНЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ПЕРЕБІГУ

Лєщова М. О., Зажарський В. В., Бридун М. Ю.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

АКАРОЗНО-ЕНТОМОЗНІ ІНВАЗІЇ У ДЕКОРАТИВНИХ ГРИЗУНІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЛІКУВАННЯ

Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Гугосян Ю. А., Митрушкіна В.О.

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

ЗООГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ УТРИМАННЯ МОЛОЧНОГО ГУРТУ ГОЛШТИНСЬКОЇ ХУДОБИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ МОНОБЛОКУ КОРІВНИКА В РЕГІОНІ ПРИДНІПРОВ’Я

Високос М.П., Милостивий Р.В., Тюпина Н.В., Калиниченко А.О.

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМФОРТНИХ УМОВ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯМ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ

Дібіров Р.М.

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МЕДУ РІЗНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Куцак Р.С., Каплан О.В.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

Куцак Р.С., Кириченко С.В.

САНІТАРНА ОЦІНКА СВИНИНИ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ РИНКУ

Куцак Р.С., Самойленко Ю.В.

ПОКАЗНИК ВМІСТУ ПРОЛІНУ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДУ РІЗНОГО БОТАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Лазарєва Л.М.

ЕКСПЕРТИЗА СИРОКОПЧЕНИХ КОВБАС РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОСТРУКТУРНОГО МЕТОДУ

Лєщова М. О., Левченко О. Б.

ПРОТЕКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНАКТИВОВАНОГО ЕЙМЕРІЙНОГО АНТИГЕНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Сентюрін В.В., Шлюпкіна А.С.

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА М’ЯСНОГО ФАРШУ РІЗНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Тішкіна Н.М., Дубська Х.Л.

Фізіологія і біохімія тварин

ІМУНОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН СОБАК ЗА РІЗНОГО ПОКАЗНИКА ІМУНОРЕГУЛЯТОРНОГО ІНДЕКСУ

Брошков М.М., Смолянінов Б.В., Стус С.П.

ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ТА СЕРЕДНЬОДОБОВИЙ ПРИРІСТ ТЕЛЯТ, ЩО НАРОДИЛИСЯ ВІД КОРІВ ІЗ ФІЗІОЛОГІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ТІЛЬНОСТІ ТА ВІД КОРІВ, З РОЗВИТКОМ ЕНДОТОКСИКОЗУ

Гримак Я. І.

ВМІСТ ВІТАМІНІВ А І Е У КРОВІ СВИНОМАТОК ТА ОТРИМАНИХ ВІД НИХ ПОРОСЯТ ЗА ВНУТРІШНЬОМ’ЯЗОВОГО ВВЕДЕННЯ РІЗНИХ ДОЗ РЕТИНОЛУ АЦЕТАТУ

Єфімов В. Г., Софонова Д. М.

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПРИ ВВЕДЕННІ ДО ЇХ РАЦІОНУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ “ГУМІЛІД” З ВОДОЮ

Михайленко Є. О.