2014 Т.2. №2

ТИТУЛ

(переглянути в PDF)

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЗА ДІЇ РОЗЧИНУ АКВАХЕЛАТУ ГЕРМАНІЮ

ЄМЕЛЬЯНЕНКО А. А

Анотація:
В статті наведені дані, що стосуються показників антиоксидантного захисту тканин печінки перепелів у ембріональному періоді розвитку за дії розчину аквахелату германію. Встановлено, що розчин аквахелату германію впливає на антиоксидантний захист тканин печінки у перепелів носить дозозалежний характер.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ЗА НЕОПЛАЗІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК НА СУМАРНУ ФІБРИНОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ КРОВІ

БІЛИЙ Д.Д., РУБЛЕНКО М.В.

Анотація:
Проведено вивчення реакції фібринолітичної системи у пацієнтів з пухлинами молочної залози після проведення їх екстирпації за різними методиками (загальноприйнятою та електрохірургічною). Встановлено, що на 3 добу незалежно від виду неоплазії реєстрували зниження сумарної фібринолітичної активності. В подальшому за доброякісних новоутворень у випадку проведення хірургічного втручання за допомогою електрокоагулятора, на відміну від застосування загальноприйнятої методики, на 14 добу констатували відновлення даного показника до фізіологічних нормативів. За злоякісних неоплазій подібні зміни зареєстровані не були, але проведення екстирпації електрохірургічним методом забезпечувало більш високий середній рівень сумарної фібринолітичної активності (492,63±16,97 проти 346,19±15,32 мм2 ).

Закачати в PDF
Download the abstract in English  

ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА МОРФОЛОГІЧНУ БУДОВУ ТА МІНЛИВІСТЬ МІКОБАКТЕРІЙ

КУЛІШЕНКО О.М.

Анотація:
У статті приведений історичний огляд вивчення проблематики мінливості мікобактерій туберкульозу за останні 120 років. Приведені думки із робіт вчених різних поколінь від Роберта Коха до нашої сучасності та показано, як змінювались погляди на цю проблему і розглянуті перспективи подальшого її дослідження.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІМУНОГЕННОЇ АКТИВНОСТІ ІНАКТИВОВАНИХ АНТИРАБІЧНИХ ВАКЦИН

НЕДОСЄКОВ В.В., НІКІТОВА А.П., ПОЛУПАН І.М., ІВАНОВ М.Ю.

Анотація:
У статті представлені результати визначення імуногенної активності інактивованих антирабічних вакцин різними методами. У порівняльному аспекті з традиційним тестом NIH охарактеризовані «периферичний» тест NIH, тест з використанням вуличних ізолятів вірусу сказу, тест на тваринах з індукованою імуносупресією, серологічний метод, де показано високу ступінь їх кореляції. Систематизація розроблених модифікацій дозволила розробити комплексну систему оцінки імуногенної активності інактивованих антирабічних вакцин, використання якої буде запорукою достовірного дослідження імуногенності антирабічних препаратів.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

BIOCHEMICAL PROPERTIES AND IMMUNOGENIC ACTIVITY OF L-FORMS OF M. BOVIS

A. TKACHENKO, V. ZAZHARSKIY, P. DAVYDENKO, M. BILAN

Анотація:
The race of L-and other forms were selected. It has specific biochemical properties and immunogenic activity. It has been revealed that redox reactions (dehydrogenase, catalase, peroxidase activities) of dissociative forms of M. bovis were more pronounced than that of the maternal pathogenic mycobacteria strain. Biochemical properties and immunogenic activities were estimated of mycobacteria involved. This significantly extend one’s knowledge about the tuberculosis causative agent, confirming the development cycle of mycobacteria and justifies the prospect of a vaccine designing.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ЗМІНИ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ТЕЛЯТ ЗА СТРОНГІЛОЇДОЗУ

ПОНОМАР С.І., ШЕНДРИК Л.І., ШЕНДРИК Х.М., ГУГОСЬЯН Ю.А., ШЕНДРИК І.М.

Анотація:
Зміни показників морфологічного і біохімічного складу крові у телят, уражених збудником Strongуloides papillosus, автори пов’язують із механічним та токсичним впливом паразитів і зниженням еритропоезу. Підтверджено, що застосування антигельмінтиків альбендазол ультра 10 %-го та гельміндазол-ефекту звільнило хворих телят від гельмінтів, поліпшило їх загальний стан, на що вказують гематологічні показники, які досягли меж фізіологічної норми вже на 30-ту добу після дегельмінтизації .

Закачати в PDF
Download the abstract in English

БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ КРОВІ РИБИ ЗА ВПЛИВУ RAPHIDASCARIS ACUS

ДУДА Ю. В., СЄДИХ Н.Й.

Анотація:
Досліджено рибу, вражену Raphidascaris acus, і відмічено, що вона, виснажена, її маса та довжина порівняно зі здоровою рибою відповідно на 16,9 % та на 8,5 % менша. У хворої риби виявили збільшення вмісту глобулінів (1,7 рази) на тлі зменшення вмісту альбумінів (1,4 рази) і гемоглобіну (2,1 рази) порівняно зі здоровою рибою. Це зумовлено поганим всмоктуванням у травному каналі поживних речовин, через наявність гельмінтів та запалення, яке вони викликають.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ВПЛИВ ПАСАЖУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ВІРУЛЕНТНІСТЬ ТА ПРОЯВ КОРД-ФАКТОРУ MYCOBACTERIUM BOVIS ШВИДКОРОСЛОГО ШТАМУ

ТКАЧЕНКО О.А., ГЛЕБЕНЮК В.В., ГЛЕБЕНЮК О.Г.

Анотація:
Проведено дослідження з визначення вірулентності та прояву корд-фактору M. bovis швидкорослого штаму за пасажів через живильні середовища з рН 6,5 і 7,0–7,2. В результаті досліджень встановлено, що мікобактерії здатні при мікрокультивуванні в напівсинтетичному середовищі Школьникової утворювати мікроколонії у вигляді “кіс” та “джгутів”. Зі збільшенням кількості пасажів мікобактерій загалом знижується їх вірулентність та інтенсивність прояву корд-фактору.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

МЕТАБОЛІЗМ НІТРОГЕНУ У МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ

МИКИТЮК В.В.

Анотація:
Наведено результати перетравності поживних речовин та показники білково-азотистого обміну у різновікового молодняку овець у після відлучний період вирощування. Аналіз даних балансу та використання Нітрогену баранцями різного віку показав, що його засвоєння у 4- і 5- місячному віці незважаючи на різну кількість спожитого з раціоном Нітрогену, було практично однакове, як в розрахунку від прийнятого – 36,6–36,0 %, так і перетравленого – 53,8–53,6 %. Ефективніше використання Нітрогену баранцями 6-місячного віку, їх перевага становила від прийнятого відповідно 2,9 і 3,3 % а від перетравленого – 4,7–4,9 %, свідчить про кращий розвиток у них шлунково-кишкового каналу, а саме його тонкого відділу, де проходить основний процес всмоктування Нітрогену.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ВПЛИВ ВІТАМІННО-АМІНОКИСЛОТНО-МІНЕРАЛЬНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

ОРІЩУК О. С.

Анотація:
Вивчено вплив кормових продуктів із включенням сухого пальмового жиру на продуктивність та біохімічні показники крові курей-несучок. Доведено, що введення вітамінно-амінокислотно- мінерально-жирового комплексу в комбікорм сприяє підвищенню продуктивності дослідної птиці на 3,9–8,5 %, покращенню якісних і морфологічних показників яєць, а також призводить до підвищення вмісту загального білка крові та зниження холестеролу на 2,1–10,4 %.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ХАРАКТЕР УРАЖЕНОСТІ СВИНЕЙ ЗА ЦИРКОВІРУС-АСОЦІЙОВАНОГО КОМПЛЕКСУ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБ В ГОСПОДАРСТВАХ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ ЩОДО ХВОРОБИ АУЄСКІ

ГАВРИЛЕНКО А. В., НЕДОСЄКОВ В. В., МЕЛЬНИК В. В.

Анотація:
Стаття присвячена вивченню взаємного впливу цирковірусу свиней другого типу та вірусу хвороби Ауєскі в господарствах де проявляється комплекс респіраторних хвороб свиней. Дані віруси мають тропізм до легеневої тканини і, за певних умов, можуть виступати як синергістами так і антагоністами. Згідно результатів проведених досліджень найбільші показники ураженості тканин спостерігались у господарстві позитивному щодо обох патогенів та без систем їх вакцинопрофілактики, що може свідчити про можливість синергізму дії вірусів.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ОСОБЕННОСТИ МАКРО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПАРЕНХИМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ОВЦЫ ДОМАШНЕЙ

ПРОКУШЕНКОВА Е. Г., ЧАБАН П. В.

Анотація:
Установлены основные закономерности структурно-функциональной организации лимфатического узла полорогих животных на примере овцы домашней. Лимфатические узлы овец построены по сегментарному принципу. Структурно-функциональные единицы лимфатических узлов (сегменты и компартменты) идентичны по гистоархитектонике, их клеточные зоны имеют, преимущественно, сферообразную пространственную конфигурацию и мозаичный характер расположения. Степень развития структурно-функциональных единиц зависит от их локализации и интенсивности лимфодинамики в различных зонах лимфатического узла. Наибольшее количество сегментов в пределах срединного среза органа выявлено в соматических лимфатических узлах, а компартментов, в пределах сегмента – в висцеральных. Соотношение сегмент/компартмент свидетельствует о преимущественно «монокомпартментном» строении каждого сегмента лимфатического узла овцы домашней.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПОРОСЯТ У МОЛОЧНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

ТІШКІНА Н. М.

Анотація:
Встановлено, що в молочному періоді онтогенезу до 60-діб у лімфатичних вузлах шлунково- кишкового каналу поросят продовжуються структурно-функціональні зміни характерні для більшості лімфатичних вузлів організму. В паренхімі відбувається перерозподіл лімфоїдної тканини між функціональними зонами, при цьому серед лімфатичних вузликів переважають вузлики з центрами розмноження.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

АНАЛІЗ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ М`ЯСА

МУКОВОЗ В.М.

Анотація:
В статті проведено статистичний аналіз даних мікробіологічного дослідження м’яса при виробництві, експорті та імпорті в Україні за 2006–2010 рр. Було досліджено 410752 проб, з яких виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками у 2427 пробах. Проаналізувавши вибракувану продукцію встановили, що за мікробіологічним забрудненням найбільша частка припадає на бактерії групи кишкової палички (74,1%), мезофільно-аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми (16,4%), бактерії роду Salmonella (6,8%), виявлено поодинокі випадки обсіменіння м’яса Listeria monocytogenes (2,7%). Наведені дані свідчать про необхідність детального вивчення мікробіологічних показників невідповідності м’яса і м’ясопродуктів, що дає можливість для об’єктивного контролю якості цієї продукції.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE LYMPH NODES OF THE ONE HUMPED CAMEL (CAMELUS DROMEDARIUS)

DJALLAL EDDINE RAHMOUN, LIESHCHOVA M. A.

Анотація:
The histological and cytological study of lymph node camel is highlighted by the use of immunohistochemical technique; we used two monoclonal antibodies CD3 and CD22 that have demonstrated the localization of lymphocytes in the lymph node. The appearance of follicular lymphoid cells detected by the reaction of the CD3 antibody was supported by a network of reticular fibers. The interfollicular tissue is composed mainly of lymphocytes. CD3 positive diffuse distributed. This reaction is expressed by most lymphocytes and interfollicular follicle tissue, lymphatic sinuses and post-capillary venules. Some cells are located in the cells of the cortex follicles. Superficial nodes are arranged in lymphoid follicles essentially spherical, are the major sites of localization and proliferation of B-cells. From this it was possible to classify the primary lymphoid follicles; that have no clear center and secondary follicles which include a clear center. The centers are the site of light proliferation of B-cells and germinal centers are called. Follicles “primary” could be “secondary” to rest. As the paracortex area consists mainly of T-lymphocytes, which is never as follicles in any case. Note that the medullary cords contain primarily B-cells

Закачати в PDF
Анотація на українській мові

DETECTION OF MYCOBACTERIAL INFECTION IN POULTRY IN INDIVIDUAL FARMS OF POPULATION

SOSNITSKIY A.I., ALEKSEEVA N.V., PROKUSHENKOVA E.G, KULISHENKO O.N.

Анотація:
We conducted clinical-epizootological monitoring of unmanifesting mycobacterial infection in conventionally healthy chickens belonging to the population of public sector in conditions of traditio nal extensive homestead keeping. In the hens reacted to PPD – tuberculin for birds we isolated by routine methods mycobacterium and recorded specific granulomatous tissue-cell proliferative changes in histological preparations

Закачати в PDF
Анотація на українській мові

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ У ЧОРНИХ АФРИКАНСЬКИХ СТРАУСІВ ЗА ВПЛИВУ ГУМІЛІДУ

ГАЛУЗІНА Л. І., СТЕПЧЕНКО Л. М.

Анотація:
У статті представлено порівняльний аналіз амінокислотного складу м’язової тканини чорних африканський страусів залежно від виду м’яза (Fan Fi et, Oyster Fi et, Rumpsteak і Drum Steak) при їх промисловому вирощуванні у кліматичних умовах України (ПрАТ “Агро-Союз”) за умов введення до раціону тварин кормової добавки гумінової природи “Гумілід”. Встановлено, що амінокислотний склад м’яса страусів залежить від виду м’язів. Доведено, що на тлі застосування кормової добавки гумінової природи “Гумілід” загальний вміст амінокислот у всіх видах м’язів страусів дослідної групи є вірогідно вищим, ніж у м’язах контрольної птиці. Підвищення загального вмісту амінокислот у м’язах страусів дослідної групи відбувалось переважно за рахунок замінних амінокислот

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА КАРПА (CYPRINUS CARPIO L.) И ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМОВ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАРКУША И.Е.

Анотація:
В данной статье представлены результаты исследования бактериофлоры кишечника одно- летних и двухлетних карпов из природной среды обитания. Опыты проводились в Житомирской области. Непосредственно исследовалась рыба из реки Тетерев. Тригорского водохранилища и прудов Коростышевского района. В статье в виде диаграмм показано разнообразие родов и их количественные показатели

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ (Cu, Co, I) НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ

ЄФІМОВ В.Г., к. вет. н., АНТОНЕНКО П.П., КОЗИР В.С., ФІЛІПОВ Ю.О.

Анотація:
he article describes the separate effect of copper, cobalt and iodine markers of protein and nitrogen metabolism in the body of lactating Holstein cows during lactation period. Cow diet contained (per 1 kg of diet dry matter) copper – 7.3 mg; cobalt – 0.69 mg; iodine – 0.56 mg. To close the gap animals of 3 groups received respectively (1 kg body weight): 0.4 mg of copper sulfate, cobalt chloride, 0.05 mg and 0.01 mg of potassium iodide. Trace elements were fed with concentrated fodder every day, during the morning feeding. Term feeding of mineral compounds was 30 days, and then the individual protein fractions and total protein nitrogenous compounds in the blood serum was determined by conventional methods. It was found that under the influence of copper increases protein content due to globulin fractions, and the addition of cobalt increases the synthetic activity of hepatocytes. At the same time, copper and cobalt salts stimulate increase the non-protein blood nitrogen through urea and also provide a high level of plasma amino acid levels

Закачати в PDF

ВИЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТ В КОМБІКОРМАХ МЕТОДОМ ОБЕРНЕНО-ФАЗОВОЇ ВЕРХ ШЛЯХОМ ДЕРИВАТИЗАЦІЇ ФЕНІЛІЗОТІАЦІАНАТОМ

ЄФІМОВ В.Г., ТРИГУБ І.Д., ЛІСНИЧА О.М.

Анотація:
В статті розглянуто існуючі методи дослідження вмісту амінокислот за допомогою обернено-фазової ВЕРХ. Показано, що за детекції в УФ-діапазоні найбільш поширеним є їх визначення після дериватизації фенілізотіаціанатом. Визначення вмісту амінокислот проводили в зразках комбікорму після їх кислотного гідролізу (6 н розчин соляної кислоти за температури +131°С впродовж 4 год.). Процедура дериватизації включала в себе обробку аліквоти гідролізату триетаноламіном, після чого – фенілізотіаціанатом. Після висушування залишок перерозчиняли у фосфатному буфері з рН 7,4, після чого піддавали процедурі хроматографії в градієнтному режимі (вода-ацетонітрил- ацетатний буфер, рН 5,7). Встановлено, що використані процедури дериватизації і хроматографії дозволяють визначити вміст амінокислот у комбікормах з високою відтворністю та повторюваністю результатів

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТЕЛЯТ-ЕМБРІОТРАНСПЛАНТАНТІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ІВАНОВ О. І.

Анотація:
Встановлено, що телята-ембріотрансплантанти голштинської породи за досліджуваний період росту в більшості випадків, як по кожному пліднику, так і в середньому по групі мають меншу живу масу порівняно зі своїми аналогами, отриманими методом штучного осіменіння. Абсолютні прирости і відносна інтенсивність росту тварин залежить як від їх віку, походження, так і від методу отримання

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОРМОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАПЛІДНЕНОСТІ СВИНЕЙ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГОСПОДАРСТВ

ЧУМАК В. О., СУХІН В. М., КРИВА О. А., РАКИТЯНСЬКИЙ В. М.

Анотація:
Проаналізовано результат використання препарату клопростенолу з метою індукції опоросу. Виявлений ефект застосування ліків, що впливають на стан статевої функції та забезпечують кращі результати у біотехнології відтворення свиноматок

Закачати в PDF
Download the abstract in English

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЦВС-2 ЗА ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАСЮК Д.М., КОКАРЄВ А. В., МОВКАЛОВА Г.С., КОЛЯДА С. Г., ШАТАЛОВ С.А.

Анотація:
У статті наведено особливості діагностики ЦВС-2 типу за допомогою методів ПЛР-РВ та ІФА. Встановлено, що цирковірусна інфекція характеризується віремією з 80 денного віку, яка досягає піку на 110 добу життя поросят. Екскреція ЦВС 2 типу з фекаліями починається з 90 денного віку і триває 40 днів. Максимальна концентрація вірусу відмічається у фекаліях поросят віком 100 та 120 днів. З’ясовано, що сероконверсія специфічних до ЦВС 2 типу антитіл відбувається у двох вікових періодах. Перший починається з 60-ї доби життя і характеризується високим рівнем у крові IgM та продовжується зростанням IgG на 80 добу. Другий період відмічається на 100 день від народження і характеризується зростанням одночасно обох імуноглобулінових фракцій – IgM і IgG, після чого рівень IgM різко зменшується на 110 добу, тоді як IgG продовжує циркулювати у периферичній крові до 130 доби

Закачати в PDF
Download the abstract in English