2014 Т.2. №2

ТИТУЛ

(переглянути в PDF)

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТКАНИНИ ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ РОЗВИТКУ ЗА ДІЇ РОЗЧИНУ АКВАХЕЛАТУ ГЕРМАНІЮ

ЄМЕЛЬЯНЕНКО А. А

ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ЗА НЕОПЛАЗІЙ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК НА СУМАРНУ ФІБРИНОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ КРОВІ

БІЛИЙ Д.Д., РУБЛЕНКО М.В.

ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА МОРФОЛОГІЧНУ БУДОВУ ТА МІНЛИВІСТЬ МІКОБАКТЕРІЙ

КУЛІШЕНКО О.М.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІМУНОГЕННОЇ АКТИВНОСТІ ІНАКТИВОВАНИХ АНТИРАБІЧНИХ ВАКЦИН

НЕДОСЄКОВ В.В., НІКІТОВА А.П., ПОЛУПАН І.М., ІВАНОВ М.Ю.

BIOCHEMICAL PROPERTIES AND IMMUNOGENIC ACTIVITY OF L-FORMS OF M. BOVIS

A. TKACHENKO, V. ZAZHARSKIY, P. DAVYDENKO, M. BILAN

ЗМІНИ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ТЕЛЯТ ЗА СТРОНГІЛОЇДОЗУ

ПОНОМАР С.І., ШЕНДРИК Л.І., ШЕНДРИК Х.М., ГУГОСЬЯН Ю.А., ШЕНДРИК І.М.

БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ КРОВІ РИБИ ЗА ВПЛИВУ RAPHIDASCARIS ACUS

ДУДА Ю. В., СЄДИХ Н.Й.

ВПЛИВ ПАСАЖУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ВІРУЛЕНТНІСТЬ ТА ПРОЯВ КОРД-ФАКТОРУ MYCOBACTERIUM BOVIS ШВИДКОРОСЛОГО ШТАМУ

ТКАЧЕНКО О.А., ГЛЕБЕНЮК В.В., ГЛЕБЕНЮК О.Г.

МЕТАБОЛІЗМ НІТРОГЕНУ У МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ

МИКИТЮК В.В.

ВПЛИВ ВІТАМІННО-АМІНОКИСЛОТНО-МІНЕРАЛЬНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

ОРІЩУК О. С.

ХАРАКТЕР УРАЖЕНОСТІ СВИНЕЙ ЗА ЦИРКОВІРУС-АСОЦІЙОВАНОГО КОМПЛЕКСУ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБ В ГОСПОДАРСТВАХ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ ЩОДО ХВОРОБИ АУЄСКІ

ГАВРИЛЕНКО А. В., НЕДОСЄКОВ В. В., МЕЛЬНИК В. В.

ОСОБЕННОСТИ МАКРО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПАРЕНХИМЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ОВЦЫ ДОМАШНЕЙ

ПРОКУШЕНКОВА Е. Г., ЧАБАН П. В.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПОРОСЯТ У МОЛОЧНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

ТІШКІНА Н. М.

АНАЛІЗ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ М`ЯСА

МУКОВОЗ В.М.

IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE LYMPH NODES OF THE ONE HUMPED CAMEL (CAMELUS DROMEDARIUS)

DJALLAL EDDINE RAHMOUN, LIESHCHOVA M. A.

DETECTION OF MYCOBACTERIAL INFECTION IN POULTRY IN INDIVIDUAL FARMS OF POPULATION

SOSNITSKIY A.I., ALEKSEEVA N.V., PROKUSHENKOVA E.G, KULISHENKO O.N.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ У ЧОРНИХ АФРИКАНСЬКИХ СТРАУСІВ ЗА ВПЛИВУ ГУМІЛІДУ

ГАЛУЗІНА Л. І., СТЕПЧЕНКО Л. М.

ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА КАРПА (CYPRINUS CARPIO L.) И ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМОВ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАРКУША И.Е.

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ (Cu, Co, I) НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ

ЄФІМОВ В.Г., к. вет. н., АНТОНЕНКО П.П., КОЗИР В.С., ФІЛІПОВ Ю.О.

ВИЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТ В КОМБІКОРМАХ МЕТОДОМ ОБЕРНЕНО-ФАЗОВОЇ ВЕРХ ШЛЯХОМ ДЕРИВАТИЗАЦІЇ ФЕНІЛІЗОТІАЦІАНАТОМ

ЄФІМОВ В.Г., ТРИГУБ І.Д., ЛІСНИЧА О.М.

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТЕЛЯТ-ЕМБРІОТРАНСПЛАНТАНТІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ІВАНОВ О. І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОРМОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАПЛІДНЕНОСТІ СВИНЕЙ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГОСПОДАРСТВ

ЧУМАК В. О., СУХІН В. М., КРИВА О. А., РАКИТЯНСЬКИЙ В. М.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЦВС-2 ЗА ВИКОРИСТАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАСЮК Д.М., КОКАРЄВ А. В., МОВКАЛОВА Г.С., КОЛЯДА С. Г., ШАТАЛОВ С.А.