2014 Т.2. №1

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Оглядові статті

Організаційно-правові підстави підстави земської ветеринарної справи у Наддніпрянській Україні кінця XIX-початку XX століть і вплив місцевих умов на їх застосування

Вакулик В.В., Самойлюк В.В.

Анотація:
В роботі досліджуються питання взаємозв’язків і взаємовідносин ветеринарного законодавства із земською ветеринарною діяльністю в Наддніпрянських губерніях України. Приділяється увага обставинам виникнення земської ветеринарії і структурі управління ветеринарною медициною в Російській імперії. Наводяться дані щодо кількості ветеринарних фахівців і матеріально-фінансового забезпечення їх діяльності. Зроблені висновки про майже виключне положення земських ветеринарів, в якості безпосередніх свідків і учасників впровадження законів, направлених перш за все на боротьбу із чумою великої рогатої худоби, сибірки, сапу та інших захворювань.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Félis silvéstris cátus как объект ветеринарной деятельности

Масликов С.Н., Вакулик В.В.

Анотація:
В статье анализируются науковедческие, санитарно-гигиенические, юридические, экономические и гуманитарные аспекты современной фелинологии, требующие ветеринарного сопровождения. Рассматривается значение кошки, как культурологического объекта, биологического средства в психологических и социально-педагогических методиках. Прослеживается взаимосвязь фелинологии и ее ветеринарного сопровождения с развитием естествознания и мировоззренческих социальных моделей.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Ветеринарна морфологія та патологія

Anatomo-topographic features of lymph nodes in the dromedary (Camelus dromedarius)

Gavrylin P., Rahmoun D., Lieshchova M.

Анотація:
The architecture of the lymph node dromedary (Camelus dromedarius) differs from that shown in the conventional patterns of other mammalian animals, generally formed of a plurality of aggregates, the latter are surrounded by a connective tissue which extends over the whole area surface lymph node and each cluster is a node itself. Vascular distribution in these lymphoid aggregates is relatively abundant and each node receives one or two afferent lymphatic’s and is drained by four or five efferent lymphatics. In approximately half of nodes examined, there was extra nodal communications between the lymphatic vessels (afferent and efferent), allowing to bypass the lymph node. Lymph nodes are characterized by their dromedary lobule appearance and size. This lobulated appearance is acquired with age. Indeed in a camel one day we noticed that although the lymph nodes are large, but rather the lobulation is not clear. All forms are possible was lymph nodes ovoid, flattened, elongated, notched, triangular or rounded in some cases.

Закачати в PDF
Закачати анотацію на українській мові

Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської

Гаврилін П.М., Масюк М.О., Тішкіна Н.М.

Досліджували будову соматичних лімфатичних вузлів свині свійської на органному рівні структурної організації. Встановлено, що ці органи є конгломератами окремих дрібних вузлів, що формуються внаслідок їх часткового зрощення. Кількість вузлів у різних конгломератах, їх розміри та ступінь зрощення характерні для кожного окремого лімфоцентру. Кожна окрема субодиниця конгломерату має характерні зовнішні ознаки будови лімфатичних вузлів – бобоподібні утворення з заглибленнями на одній із поверхонь(ворота вузлів). Певні закономірності просторової орієнтації вузлів в межах конгломератів не встановлені.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської

Мирний О.М., Оліяр А.В.

Встановлено, що кістковий мозок та печінка у плодів свині свійської мають гетерогенний характер морфогенезу: на першому етапі (до 3-місячного віку) відбувається розподіл кісткового мозку на остеобластичну та кровотворну форми, а в печінці – інтенсивний розвиток гемопоетичних компонентів, ВП яких перевищує кількість власних клітин, на другому етапі – процеси диференціації кісткового мозку з подальшим розподілом його на дифузно-острівцеву та острівцеву форми, а в печінці, навпаки, процеси зниження кровотворної функції на тлі зменшення кількості гемопоетичних та збільшення паренхіматозних компонентів.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Glaucoma in dogs and treatment with timolol

Rahmoun D., Dirmon Y.

Although glaucoma is the leading cause of blindness in dogs, the lack of a uniform definition of the disease in its various forms, it is difficult to assess the impact of animal health. Given the similarities between glaucoma, we analyzed available data on the three main forms of the disease: congenital glaucoma; open angle glaucoma and hereditary primary angle closure. A simple model was developed to estimate the extent of glaucoma on a regional basis, taking into account the research data; the results show that glaucoma is responsible for about 7% of blindness of the canine population. Thus, the use of timolol as treatment with a control voltage intra oculaure periodically has been effective in glaucoma with a success rate lower than 5 mmHg on average.

Закачати в PDF
Закачати анотацію на українській мові

Фізіологія і біохімія тварин

Стан білкового обміну у динаміці росту страусів за їх промислового вирощування на тлі застосування Гуміліду

Галузіна Л.І.

В статті наведені дані щодо вивчення показників крові, які характеризують стан білкового обміну чорних африканських страусів залежно від їх віку за умов введення до загальногосподарського раціону біологічно активної кормової добавки гумінової природи нового покоління “Гумілід”. Встановлено, що додавання кормової добавки “Гумілід” до загального раціону страусів як трикратне, так і двократне (впродовж двох місяців кожне) поліпшує фізіологічний стан організму. З’ясовано, що у крові страусів на тлі додавання Гуміліду поліпшуються біохімічні показники крові, які характеризують стан білкового обміну, у порівнянні з контрольними тваринами та більш виражені при трикратному додаванні.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Динаміка загальної ліполітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії Гуміліду

Коляда С.Г., Степченко Л.М.

Відомо, про успішні результати використання біологічно активних речовин гумінової природи, як адаптогенів, регуляторів росту і розвитку та імуномодуляторів на різних тваринах, в тому числі на різних фазах онтогенезу. Відомостей про використання цих речовин на початку онтогенезу страусенят в доступній літературі практично немає. Метою нашої роботи було дослідити активність ліполітичних ферментів у різних локаціях травного каналу страусенят віком від 3 до 60 діб життя, період, який називають «критичним», за дії біологічно активної кормової добавки «Гумілід» та без неї. Дослідження проводили в умовах провідного господарства України в галузі страусівництва ПрАТ «Агро-Союз» та Проблемній лабораторії з гумінових речовин ім. Христевої Л.А. Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

У статті представлені дані стосовно розподілу активності ліполітичних ферментів по окремим відділам шлунково-кишкового каналу страусенят в динаміці росту, у період від 3 до 60 діб життя. Загальну ліполітичну активність визначали за скринінг-методом із застосуванням неспецифічного субстрату – трибутирину, вимірювали в нмоль/л*с.

Встановлено закономірності формування ліполітичної активності залежно від локації (хімус, слизова оболонка кишки) та віку (3, 30, 60 днів). Також доведено, що наявність у складі раціону Гуміліду сприяє підвищенню активності ліполітичних ферментів в різних локаціях травного каналу страусенят, скороченню термінів формування шлунково- кишкового каналу до 30 днів та збільшення долі участі товстого кишечника (сліпих відростків) у процесі травлення. Високий рівень активності ліполітичних ферментів страусенят можна вважати адаптивним фізіологічним механізмом, функціонування якого спрямоване на більш повне розщеплення жирів, кінцеві продукти яких інтенсивно використовуються організмом, що розвивається.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Особенности исследования морфологического состава крови рептилий

Лисничая Е.Н., Ефимов В.Г.

Проанализированы результаты исследований гематологических показателей крови пресмыкающихся. Обобщены имеющиеся в литературе сведения об особенностях гемопоэза, а также морфологии клеточных элементов крови различных представителей данного класса животных; рассмотрены наиболее распространенные методы определения количественного состава крови рептилий.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Динаміка факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату «Імунолак»

Кокарев А.В., Масюк Д.М.

У статті наведені результати досліджень динаміки факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату “Імунолак”. Встановлено, що процеси синтезу та селективного транспорту білкових факторів імунного захисту у молозиво свиноматок починаються ще до опоросу, про що свідчить максимально високий рівень показників загальних імуноглобулінів, бактерицидної та лізоцимної активності. Після опоросу відбувається зниження загальних імуноглобулінів майже у 8 разів, а бактерицидної і лізоцимної активності у 1,5 та 1,3 рази відповідно, що забезпечує між ними позитивну кореляцію. За дії препарату “Імунолак” у молозиві свиноматок відбувається збільшення вмісту загальних імуноглобулінів під час першої доби лактації, а також рівня бактерицидної і лізоцимної активності у продовж перших 36 годин після опоросу.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Вплив гідрофільного екстракту із лялечок дубового шовкопряда на реактивність організму телиць

Трокоз В.О.

Описані результати дослідження застосування гідрофільного екстракту з лялечок дубового шовкопряда для стимулювання імунітету у молодняку великої рогатої худоби. Вивчали кількість еритроцитів і лейкоцитів, вміст гемоглобіну, лейкограму, вміст загального білка та співвідношення його фракцій, концентрацію імуноглобулінів A, G і М, титри гетерофільних аглютинінів, фагоцитарні індекс і показник, загальну комплементарну активність сироватки крові, кількість популяцій лімфоцитів та субпопуляцій Т-лімфоцитів у крові телиць. Динаміка зміни цих показників після обробки тварин гідрофільним екстрактом та вакцинації дозволяє говорити про зменшення негативного впливу антигенного подразника на організм тварин. Це проявляється активацією неспецифічної резистентності організму тварини і він спроможний протистояти антигенові без суттєвого залучення специфічних механізмів імунітету.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Вплив біологічно активної кормової добавки Гумілід на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок

Швeцова О.М., Степченко Л.М.

У статті наведені результати морфологічних та біохімічних досліджень крові супоросних свиноматок на тлі застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід». Встановлено, що «Гумілід» здатний впливати на фізіологічний статус свиноматок, про що свідчить підвищення значень морфологічних та біохімічних показників крові у дослідній групі з нижньої до верхньої межі фізіологічної норми. Результати проведених досліджень свідчать про те, що застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід» супоросним свиноматкам може позитивно впливати на основні ланки гемопоезу та білкового обміну, що проявляється у покращенні фізіологічного статусу супоросних свиноматок та на збільшенні рівня їх продуктивності після родів.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Клінічна біохімія та токсикологія у ветеринарній медицині

ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ «ФІТОПАНК» ЗА ХВОРОБ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК

Антоненко П.П., Суслова Н.І., Єфімов В.Г., Приварніков К.Е.

Проведено дослідження щодо впливу кормової фітодобавки «Фітопанк» на функціональний стан органів травного каналу, підшлункової залози і морфо-біохімічні показники крові собак, перехворілих на гастрит ы гастроентерит. Встановлено, що застосування кормової фітодобавки «Фітопанк» призводить до покращення перистальтики кишок і покращення перетравлення корму. Дія кормової фітодобавки зумовлює підвищення гематокритної величини на 27,3% з одночасним зниженням рівня гемоглобіну на 7,2% та кількості еритроцитів на 25,0%. За впливу «Фітопанку» в сироватці крові собак спостерігається зменшення активності α-амілази та ліпази відповідно на 38,3 % і 29,6%, а також рівню глюкози на 14,4 %, що вказує на покращення функціонального стану підшлункової залози.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Молекулярно-генетичні методи досліджень

Thinner exposure disturbs neurospecific protein expression and leads to memory retention

Nedzvetskii V., Kirichenko H., Sukharenko H., Masiuk D., Baydas G.

Neural functions are very sensitive to different kind treatment from pharmacology to environmental pollutants substances. Neurospecific proteins are involved in learning and memory. Thinner is a neurotoxic mixture which is widely used as an aromatic industrial solvent. This product has been shown to cause functional and structural changes in the central nervous system. We investigated the effect of exposure to high concentrations (3000 p.p.m.) of thinner for 45 days (1 hr/day) on cognitive functions and the levels of neural cell adhesion molecules (NCAM) and lipid peroxidation products (LPO) in the hippocampus, cortex and cerebellum of rats. The actions of melatonin on the effects produced by thinner exposure were also tested.
Thinner exposure caused a dramatic increase in LPO (malondialdehyde and 4-hydroxyalkenals) in all brain regions. Melatonin administration significantly reduced LPO in these brain regions. NCAM (180 kDa) was significantly decreased in hippocampus and cortex of thinner-exposed rats. Furthermore, thinner-exposed rats showed cognitive deficits in passive avoidance and Morris water maze tasks, whereas in the rats chronically treated with melatonin these effects were reversed. This study indicates that treatment with melatonin prevents learning and memory deficits caused by thinner exposure possibly by reducing oxidative stress and regulating neural plasticity.

Закачати в PDF
Закачати анотацію на українській мові

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

Biologic properties of dissociative L – and forms of M. Bovis

Zazharskiy V., Davydenko P.

M. bovis with different biologic properties in comparison with pathogenic strains has been studied in the present work. The race of modified forms of M. bovis was selected. L-forms after passaging through dense nutrient medium at 3o C change morphologically: transform into the acid-nonproof rod-shaped, coccus forms; at 37o C transform into the acid-nonproof (sometime acid-proof) elementary bodies (grains). In the first generation the culture-revertant isolated from organs of Guinea pigs on the second day produces an orange culture and synthesize novel short-chained free fatty acids that were not detected in the virulent mycobacteria of the maternal culture.

Закачати в PDF
Закачати анотацію на українській мові

Вдосконалення методу оцінки інактивованих антирабічних вакцин

Недосєков В.В., Нікітова А.П.

У статті представлені результати визначення імуногенної активності комерційних серій інактивованих антирабічних вакцин різними методами у порівняльному аспекті. Першим методом оцінки був класичний тест NIH, другим – вдосконалений нами «периферичний» тест NIH. В результаті проведених досліджень було показано високу ступінь кореляції між обома методами (r = 0,9). Однак, нами пропонується визначати імуногенність інактивованих антирабічних вакцин «периферичним» тестом NIH, оскільки він відтворює природні шляхи потрапляння антигену в організм.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Епізоотичний моніторинг сказу в Дніпропетровській області

Ткаченко О.А., Глебенюк В.В., Короленко Л.С.

У статті встановлено рівень і динаміку прояву епізоотичного процесу сказу в Дніпропетровській області за 2005–2013 рр. Проаналізовано епізоотичну ситуацію щодо сказу, яка характеризується періодичними підйомами і спадами напруженості. Виявлено тенденцію до збільшення кількості спалахів серед собак і котів та зменшення – серед сільськогосподарських і диких тварин. Охарактеризовано сезонність прояву сказу у тварин різних видів.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Гістологічна та імуногістохімічна діагностика хвороби Марека птиці

Прокушенкова О.Г.

Встановили, що мікроскопічні зміни у органах і тканинах курей за хвороби Марека залежать від стадії хвороби та ступеню її важкості. У 87% випадків дослідження діагностичного матеріалу при вісцеральній формі хвороби реєстрували змішано- клітинні лімфоми. При імуногістохімічному аналізі забарвлені імунні комплекси виявляли переважно у протоплазмі і частково у плазматичній мембрані клітин. Антиген у гістологічних препаратах органів птахів дослідної групи після імуногістохімічного фарбування мав вигляд локальних або дифузних скупчень коричневого кольору округлої та глибчастої форми. Рівень експресії позитивно забарвлених клітин у різних органах сягав І-ІІІ бали.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Болезнь Ауески у самки рыси. Клинический случай

Шулешко А.А., Жорина Л.В.

Клинические признаки заболевания у рыси характеризовались неврологическими поражениями (пугливостью, гиперсаливацией, шаткостью походки, параличом), которые привели к гибели животного. В крови был выявлен лейкоцитоз, значительная нейтрофилия, многократное повышение уровня клеточных ферментов и глюкозы (синдром симпатической гипергликемии). Лечение рыси оказалось не эффективным. При патологоанатомическом вскрытии были выявлены признаки полиорганной патологии: острый негнойный энцефалит, отек легких, катаральный гастроэнтерит; дистрофия паренхиматозных органов.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Порівняльна оцінка впливу технологій і систем утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції

Високос М.П., Милостивий Р.В., Тюпіна Н.П.

Встановлено, що успішне інтенсивне використання голштинської худоби європейської селекції можливе не тільки в умовах великих промислових комплексів, але й у середніх за розмірами звичайних господарствах з традиційно сформованою технологією, що поєднує стійлово-прив’язне утримання тварин в холодну пору з літнє-табірним (безприв’язним) у теплий період року в еколого-господарських умовах степової зони України.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Проблема контролю якості і безпеки свіжих овочів і фруктів в умовах продовольчих ринків міста Дніпропетровськ

Куцак Р.С., Кунєва Л.В.

Для гарантії якості і безпеки свіжих овочів і фруктів необхідно рішення проблем, пов’язаних із забрудненнями: нітратами, важкими металами особливо в регіонах з проблемою «металевого пресингу» на довкілля за вмістом свинцю. Максимальні перевищення допустимого рівня вмісту нітратів відмічали в кавунах – в 8,6 разів і в зелені – в 3,9 рази. Накопичення свинцю виявили в зелені, у 20% випадків, допустимий рівень був перевищений в 2,2-3 рази.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

Аналіз захворювання коропових риб на крустацеози у рибницьких господарствах Вінницької, Київської та Черкаської областей

Олійник О.Б., Матвієнко Н.М.

Проведено аналіз епізоотичної ситуації щодо крустацеозів у рибницьких господарствах України на прикладі Вінницької, Київської, Черкаської областей; визначено екстенсивність та інтенсивність інвазії при зараженні коропових видів риби збудниками крустацеозів (аргульозу, ергазильозу, синергазильозу та лернеозу).

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Ефективність антигельмінтиків групи альбендазолу за стронгілоїдозу телят

Шендрик Х.М., Пономар С.І.

Визначено антигельмінтну ефективність препаратів, які містять діючу основу альбендазол, за стронгілоїдозної інвазії у телят. Доведено, що альбендазол ультра 10 %-й, альбенвет та гельміндазол-ефект є високоефективними нематоцидами, які дозволяють досягти екстенсефективності – 100, 90 та 100 % відповідно, за інтенсефективності 100, 93,8 та 100 %на 30-ту добу після дегельмінтизації тварин, уражених збудником стронгілоїдозу.

Закачати в PDF
Download the abstract in English

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Использование ферментно-пробиотических препаратов в кормлении поросят-сосунов

Гогитидзе Н.А., Калиниченко А.А.

В статье изложены результаты исследования влияния ферментно-пробиотической кормовой добавки «Бацелл» на рост и развитие поросят от 3-х до 35-дневного возраста в условиях фермерского хозяйства, а также приведена экономическая эффективность ее использования.

Закачати в PDF
Download the abstract in English