2014 Т.2. №1

ЗМІСТ

(переглянути в PDF)

Оглядові статті

Організаційно-правові підстави підстави земської ветеринарної справи у Наддніпрянській Україні кінця XIX-початку XX століть і вплив місцевих умов на їх застосування

Вакулик В.В., Самойлюк В.В.

Félis silvéstris cátus как объект ветеринарной деятельности

Масликов С.Н., Вакулик В.В.

Ветеринарна морфологія та патологія

Anatomo-topographic features of lymph nodes in the dromedary (Camelus dromedarius)

Gavrylin P., Rahmoun D., Lieshchova M.

Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської

Гаврилін П.М., Масюк М.О., Тішкіна Н.М.

Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської

Мирний О.М., Оліяр А.В.

Glaucoma in dogs and treatment with timolol

Rahmoun D., Dirmon Y.

Фізіологія і біохімія тварин

Стан білкового обміну у динаміці росту страусів за їх промислового вирощування на тлі застосування Гуміліду

Галузіна Л.І.

Динаміка загальної ліполітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії Гуміліду

Коляда С.Г., Степченко Л.М.

Особенности исследования морфологического состава крови рептилий

Лисничая Е.Н., Ефимов В.Г.

Динаміка факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату «Імунолак»

Кокарев А.В., Масюк Д.М.

Вплив гідрофільного екстракту із лялечок дубового шовкопряда на реактивність організму телиць

Трокоз В.О.

Вплив біологічно активної кормової добавки Гумілід на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок

Швeцова О.М., Степченко Л.М.

Клінічна біохімія та токсикологія у ветеринарній медицині

ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ «ФІТОПАНК» ЗА ХВОРОБ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У СОБАК

Антоненко П.П., Суслова Н.І., Єфімов В.Г., Приварніков К.Е.

Молекулярно-генетичні методи досліджень

Thinner exposure disturbs neurospecific protein expression and leads to memory retention

Nedzvetskii V., Kirichenko H., Sukharenko H., Masiuk D., Baydas G.

Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині

Biologic properties of dissociative L – and forms of M. Bovis

Zazharskiy V., Davydenko P.

Вдосконалення методу оцінки інактивованих антирабічних вакцин

Недосєков В.В., Нікітова А.П.

Епізоотичний моніторинг сказу в Дніпропетровській області

Ткаченко О.А., Глебенюк В.В., Короленко Л.С.

Гістологічна та імуногістохімічна діагностика хвороби Марека птиці

Прокушенкова О.Г.

Болезнь Ауески у самки рыси. Клинический случай

Шулешко А.А., Жорина Л.В.

Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції

Порівняльна оцінка впливу технологій і систем утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції

Високос М.П., Милостивий Р.В., Тюпіна Н.П.

Проблема контролю якості і безпеки свіжих овочів і фруктів в умовах продовольчих ринків міста Дніпропетровськ

Куцак Р.С., Кунєва Л.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

Аналіз захворювання коропових риб на крустацеози у рибницьких господарствах Вінницької, Київської та Черкаської областей

Олійник О.Б., Матвієнко Н.М.

Ефективність антигельмінтиків групи альбендазолу за стронгілоїдозу телят

Шендрик Х.М., Пономар С.І.

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Использование ферментно-пробиотических препаратов в кормлении поросят-сосунов

Гогитидзе Н.А., Калиниченко А.А.