Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Физиология

Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека

Беркинблит М.Б. Электричество в живых организмах

Карповський В.І. зі співав. Кортикальні механізми регуляції адаптаційних реакцій корів на дію подразників

Змія М.М. ФІЗІОЛОГО – БІОХІМІЧНИЙ СТАТУС І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ НА ВІДГОДІВЛІ ЗА ВПЛИВУ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В (В1, В2, В5, B6, В10, В12)

Мацюк О.І. Функціональна адаптація організму та імунного бар’єру кишечника поросят у стресорні періоди онтогенезу

Коляда С.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯУ ДИНАМІЦІ РОСТУ ЧОРНОГО АФРИКАНСЬКОГО СТРАУСА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГУМІЛІДУ

Милостива Д.Ф. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ І ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ СОЛЕЙ Cu,Co та Mn

Катц Б. Нерв, мышца и синапс

Козинец Г.И. Атлас клеток крови и костного мозга

Лекач В.А. Ключ к пониманию физиологии

Лысов В.Ф. Максимов В.И. Основы физиологии и этологии животных 

Минеева Н.В. Группы крови человека. Основы иммуногематологии

Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы 

Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека, том 1

Тамар Г. Основы сенсорной физиологии

Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека, том 1

Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека, том 2

Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека, том 3

Эккерт Р., Рэнделл Д., Огастин Дж. Физиология животных: Механизмы и адаптация, т.1, т.2