О нас пишут

15

У XXI столітті залишається відкритим питання забезпечення населення доброякісною і безпечною їжею. 

Стрімкий розвиток підприємницької діяльності по переробці продуктів тваринного та рослинного походження визначає розробку нових технологічних процесів, з метою випуску широкого асортименту готових виробів та напівфабрикатів.
 Сучасний споживач проявляє певні вимоги до повноцінної, що задовольняє його потреби, безпечної продукції. Проте скрити недоліки продукції в наш час можливо за рахунок використання функціонально-технологічних добавок, які дозволяють досягти необхідних характеристик виробів, знизити собівартість продукції, збільшити її вихід, підвищити конкурентоспроможність у ринкових умовах.
Газета «Урядовий кур’єр» 18 вересня