Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Масюк Николай Александрович

Масюк Микола Олександрович

Масюк Николай Александрович

Masyuk Nikolay

Масюк


     Освіта

Вища – магістр ветеринарної медицини, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (2012)

     Тема магістерської роботи:

Особливості ідентифікації видової належності тваринних тканин у напівфабрикатах м’ясних та м’ясо-рослинних методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі в умовах науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу дніпропетровського державного аграрного університету

     Тема кандидатської дисертації:

Особливості зональної морфофункціональної спеціалізації паренхіми соматичних і вісцеральних лімфатичних вузлів свині свійської

     Професійна діяльність:

2013 р. і дотепер – аспірант кафедри нормальної і патологічної анатомії с.-г. тварин ДДАЕУ;

        Наукові статті:

1. Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської / П.М. Гаврилін, М.О. Масюк, Н.М.  Тішкіна // Наукове електронне видання; Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т.2.№1. – С. 32-37.

2. Закономірності лімфодинаміки та кровопостачання лімфатичних вузлів свині свійської / П.М. Гаврилін, Н.М.  Тішкіна, М.О. Масюк : Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2014. – Випуск 29, ч. 2 «Ветеринарні науки», с. 13-17.

Тези конференцій:

1. Дослідження будови соматичних лімфатичних вузлів свині свійської на органному рівні структурної організації / М.О. Масюк : Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України:  матеріали  І  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції молодих  вчених  та  студентів  з  міжнародною  участю  (8–9  жовтня  2014  р.,  м. Дніпропетровськ) / за заг. ред. Федоненко О.В. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2014. – с. 144-146.