Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Комплексний контроль імунного статусу продуктивних тварин імунохімічними методами

Розробники:

– Дніпропетровський державний аграрний університет (ДДАУ)

– Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок (ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок)

Сфера застосування:

1.1 Цей стандарт установлює методику визначення імунного статусу продуктивних тварин імунохімічними методами за кількісними показниками В-лімфоцитів, субпопуляцій Т-лімфоцитів та бактерицидною активністю макрофагів крові із застосуванням різновиду гетерогенного імунохімічного аналізу – імуноблотингу та НСТ-тесту.

1.2 Цей стандарт призначений для комплексного контролю імунного статусу продуктивних тварин з метою моніторингу стану їхнього здоров’я та життєздатності, напруженості імунітету після вакцинації, застосування імуностимуляторів та імунопротекторів.

1.3 Дія цього стандарту поширюється на підприємства та установи, уповноважені законодавством на проведення лабораторних досліджень у галузі ветеринарної медицини, навчальні та науково-дослідні установи, що проводять наукові дослідження по проблемах фізіології, біохімії тварин та ветеринарної імунології.

1.4 Вимоги щодо безпечності роботи викладено в розділі 6. Вимоги до охорони довкілля – в розділі 7.

Переглянути проект ДСТУ