Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Кокарєв А.В.

 

Kokarev

 

Кокарев Андрей Викторович
Кокарєв Андрій Вікторович
Kokarev Andrey Victorovich

Освіта
Вища: магістр ветеринарної медицини, Дніпропетровський державний аграрний університет (2009)

Тема дисертації:
ФОРМУВАННЯ ВРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ ПОРОСЯТ У РАННІЙ
ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ОНТОГЕНЕЗУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ
03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» (ветеринарні науки), 2018p.

Науковий ступінь:
Кандидат ветеринарних наук (2018)

Професійна діяльність:
2009 –2012 – аспірант кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин;
2009 – 2010 – науковий співробітник відділу імунохімічних та молекулярно-генетичних досліджень;
2010 – і до тепер заступник завідуючого відділом імунохімічних та молекулярно-генетичних досліджень, старший науковий співробітник.

Основні наукові інтереси:
фізіологія тварин;
резистентність тварин та її корекція;
лабораторна діагностика хвороб тварин;

Наукові праці:

 1. Масюк Д. М. Динаміка гематологічних показників поросят у ранньому постнатальному періоді / Д. М. Масюк, А. В. Кокарєв, Т. Ф. Болдирева, // «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ». – 2011. – № 133. – С. 121 – 127.
 2. Ефективність стимуляції неспецифічної резистентності поросят препаратом «СУІГАМІН» / В. Г. Єфімов, А. В. Кокарєв, І. А. Бібен [та ін.] // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 4 (50), Ч. 1. – С. 119-123.
 3. Кокарєв А. В. Формування клітинного імунітету супоросних свиноматок за дії препарату ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк // «Наукові праці ПФ НУБіП України «КАТУ». – 2012. – № 148. – С. 150 – 156.
 4. Кокарєв А. В. Застосування препарату ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii для корекції природної резистентності супоросних свиноматок / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк // Матеріали десятого міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. – Київ, 4-5 жовтня 2012 р.: тези доповіді. – С. 99-100.
 5. Кокарєв А. В. Формування клітинного імунітету супоросних свиноматок за дії препарату ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckiiм / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк // Матеріали 3-го з’їзду Українського товариства клітинної біології, – Ялта, 16-20 травня 2012 р.: тези доповіді. – С. 126.
 6. Кокарєв А. В. Вплив препарату ферментативного гідролізату клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii на показники природної резистентності супоросних свиноматок / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк // Матеріали десятої міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2012: біологічні науки”. – Київ, 19-23 березня 2012 р.: тези доповіді. – С. 155-156.
 7. Кокарєв А. В. Динаміка секреції імуноглобулінів молозива свиноматок за дії препарату “ІМУНОЛАК” / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2013. – Т. 15, № 3 (57), Ч. 2. – С. 135-140.
 8. Кокарєв А. В. Динаміка факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату “ІМУНОЛАК”/ А.В. Кокарєв, Д. М. Масюк // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2, № 1. – С. 75-80. – Режим доступу до журн.: http://biosafetycenter.com/2014-%D1%82-2-%E2%84%961/
 9. Масюк Д. М. особливості діагностики ЦВС-2 за використання молекулярних методів дослідження / Д. М. Масюк, А.В. Кокарєв, Г. С. Мовкалова [та ін.] // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2, № 2. – С. 56-61. – Режим доступу до журн.: http://biosafety-center.com/2014-%D1%82-2-%E2%84%962/
 10. Кокарєв А. В. Застосування молекулярно-генетичного методу для діагностики епідемічної діареї свиней / А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк, С. А. Шаталов // Матеріали дванадцятого міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. – Київ, 9-10 жовтня 2014 р. – С. 48-49.
 11. Коляда С. Г. Особенности ИФА-диагностики актинобациллярной плевропневмонии свиней / С. Г. Коляда, Д. М. Масюк, А. В. Кокарев, Г. С. Мовкалова // Материалы одиннадцатого международного конгресса специалистов ветеринарной медицины. – Киев, 9-10 октября 2014. – С. 49-50.
 12. Кокарєв А. В. Динаміка бактерицидної та лізоцимної активностей у молозиві свиноматок за дії препарату “ІМУНОЛАК”/ А. В. Кокарєв, Д. М. Масюк // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю “Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України”. – Дніпропетровськ, 8-9 жовтня 2014 р. – С. 127-130.
 13. Кокарєв А. Особливості формування фагоцитарної ланки імунітету новонароджених поросят та її корекція препаратом “ІМУНОЛАК”/ А. Кокарєв // Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції  «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології». – Дніпропетровськ, 24-25 вересня 2015 р. – С. 52-53.
 14. Кокарєв А.В. Формування фагоцитарної ланки імунітету поросят у ранньому постнатальному онтогенезі та її корекція препаратом “Імунолак” у ланцюзі мати-плід-новонароджений / А.В. Кокарєв // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2015. – Вип. 31, Ч. 2. – С. 89-94.
 15. Масюк Д. Н. Особенности лабораторной диагностики актинобациллярной плевропневмонии свиней / Д. Н. Масюк, С. Г. Коляда, А. В. Кокарев [и др.] // Корми і факти. – №3 (67). – 2016. – С. 38-41.
 16. Кокарєв А.В. Загальні уявлення про коронавірусні ентерити  у свиней та особливості їх лабораторної діагностики / А.В. Кокарєв, С.Г. Коляда, Г.С. Мовкалова, Д.М. Масюк, А.В. Крайній // Корми і факти, №4(68). – 2016. – С. 31 – 33.
 17. Коляда С.Г. Клинические проявления и особенности лабораторной диагностики респираторно-репродуктивного синдрома свиней / С.Г. Коляда, Д.Н. Масюк, А.В. Кокарев, Г.С. Мовкалова // Корми і факти, №6-7 (70-71), Ч. 1. – 2016. – С. 51 – 53.
 18. Коляда С.Г. Клинические проявления и особенности лабораторной диагностики респираторно-репродуктивного синдрома свиней / С.Г. Коляда, Г.С. Мовкалова, А.В. Кокарев, Д.Н. Масюк // Корми і факти, №6-7 (70-71), Ч. 2. – 2016. – С. 38 – 39.
 19. Масюк Д.Н. Влияние препарата «Иммунолак» на уровень факторов неспецифической иммунной защиты молозива свиноматок / Д. Н. Масюк, Е.В. Сухаренко, В.С. Недзвецкий, А.В. Кокарев, В.И. Максимов // Вестник АПК Ставрополья. – 2016. – № 1(21). – С. 108–117.
 20. Масюк Д.Н. Влияние иммуномодулирующего препарата из бактериальных стенок лактобацилл на гематологические показатели и иммунологическую резистентность поросят / Д. Н. Масюк, Е. В. Сухаренко, В. С. Недзвецкий, А. В. Кокарев, В. И. Максимов // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2016. – № 2. – С. 23–30.
 21. Масюк Д.Н. Лабораторная диагностика и контроль профилактики инфекционного ринотрахеита / инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного рогатого скота / Д.Н. Масюк, С.Г. Коляда, А.В. Кокарев // Корми і факти, №10 (74). – 2016. – С. 32 – 35.
 22. Ситюк М.П. Аналіз результатів серологічних досліджень свійських свиней щодо репродуктивно-респіраторного синдрому в Україні за 2013-2015 роки / [М. П. Ситюк, Д.М. Масюк, А. В. Кокарєв та ін.]. – Ветеринарна медицина. – 2016. – В. 102. – С. 180 – 185.
 23. Кокарєв А.В. Стан природної резистентності свиноматок за дії препарату «Імунолак» / А.В. Кокарєв, Д.М. Масюк // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т 18, № 4 (72). – С. 32 – 36.

Членство у наукових товариствах: 

Член Фізіологічного товариства України
Член Біохімічного товариства України