Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Задачи

 – Концентрація глюкози в крові собаки складає 40,1 мг%. Чи відповідає вона референтним значенням в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.

– Концентрація молочної кислоти в крові собаки складає 0,72 мг/л. Чи відповідає вона референтним значенням в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.

– Вміст пірувату в крові корови складає 0,47 мг%. Чи відповідає він референтним значенням в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.

– Концентрація сечовини у крові складає 2,4 ммоль/л, а вміст залишкового азоту – 21,35 мг%. Чи відповідає нормі (45-55%) показник Urea ratio? Наведіть розрахунки.

– Концентрація сечовини в крові складає 43,35 ммоль/л, а величина Urea ratio – 72,3 %. Якою є концентрація залишкового азоту в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.

– Згідно даних лабораторних досліджень концентрація креатиніну в сироватці крові корови складає 1156 мг/л. Чи відповідає вона референтним величинам в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.

– Якою буде молярна і нормальна концентрація розчину NaOH, якщо 80 г сполуки довести до 20000 мл дистильованою водою? Наведіть розрахунки.

– Скільки необхідно взяти NaOH для виготовлення 0,1 л його децинормального розчину? Наведіть розрахунки.

– Вміст залишкового азоту в сироватці крові складає 20,6 ммоль/л, а показник Urea ratio – 51,0 %. Чи буде в межах референтних значень рівень сечовини в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.

– Якою буде нормальна і молярна концентрація розчину, якщо 9,8 г 10%-ої сірчаної кислоти довести до 1 л дистильованою водою? Наведіть розрахунки.
 – Концентрація аміаку в артеріальній крові собаки складає 30 мг%. Чи відповідає вона референтним величинам? Наведіть розрахунки.

– Концентрація загального кальцію в сироватці крові коня складає 80 мг%. Чи відповідає вона референтним значення в одиницях системи СІ? Наведіть розрахунки.