Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Ефимов_2

 1. Щодо філософії виховання студентської молоді // Матеріали конференції, Дніпропетровськ, 2009
 2. Вплив ТорВету на біохімічні показники крові поросят під час відлучення / В.Г. Єфімов, К.Л. Костюшкевич, В.М. Ракитянський // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2012. – Т. 13, № 1-2. – С. 209-212.
 3. Стан природної резистентності поросят після відлучення за згодовування кормової добавки з торфу / В.Г. Єфімов, К.Л. Костюшкевич, В.М. Ракитянський, О.М. Ліснича // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2013. – Т. 14, № 3-4. – С. 205-209.
 4. Вікова динаміка концентрації вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період дорощування / В.Г. Єфімов, Д.М. Софонова // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2, № 3. – С. 46-50.
 5. Вплив кормової добавки з торфу на показники природної резистентності поросят у ранній період дорощування / В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський, О.М. Ліснича, К.Л. Костюшкевич, В.О. Ардиковський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2013. – Т. 15, № 3, Ч. 2. – С. 82-86.
 6. Особенности исследования морфологического состава крови рептилий / Е.Н. Лисничая, В.Г. Ефимов // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2, № 1. – С. 61-74.
 7. Оценка биологической активности гуминовых препаратов и сырья для их получения / Степченко Л.М., Седых Н.И., Ефимов В.Г. // Сб. материалов Межд. науч-практ. конф. “Гуминовые вещества и фитогормоны в сельском хозяйстве. – Днепропетровск, 2010. – С. 56-57.
 8. Визначення амінокислот в комбікормах методом обернено-фазової ВЕРХ шляхом дериватизації фенілізотіаціанатом / В.Г. Єфімов, І.Д. Тригуб, О.М. Ліснича // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2, № 2.
 9. Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і селену / В.Г. Єфімов // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і ІБТ. – 2015. – Вип. 16, № 2. – С. 23-29.
 10. Вміст вітаміну Е і рівень специфічної реактивності свиней за внутрішньом’язового введення препарату “Е-селен” / В.Г. Єфімов // Біологія тварин. – 2015. – Т. 17, № 3. – С. 166.
 11. Єфімов В.Г. Показники обміну речовин у поросят в період дорощування за дії гумат-сукцинат-мікроелементної добавки / В.Г. Єфімов // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2015. – Вип. 31, Ч. 2. – С. 20-24.
 12. Єфімов В.Г. Показники клітинного імунітету поросят на дорощуванні за впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів / В.Г. Єфімов, В.М. Ракитянський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 3 (63) – С. 32-37.
 13. Ефимов В.Г. Определение референтного интервала общего белка и белковых фракций в сыворотке крови поросят / В.Г. Ефимов, И.Р. Береза, К.С. Трощий // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т. 3, № 3. – С. 37-41.