Вітаємо з успішним захистом!

3 лютого 2023 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДДАЕУ (голова спеціалізованої вченої ради – Масюк Д.М., д.вет.н, професор, завідувач кафедри фізіології, біохімії тварин і лабораторної діагностики ДДАЕУ, науковий керівник – Зажарська Н.М, к.вет.н., доцент, зав. кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи ДДАЕУ), на якому відбувся прилюдний захист дисертації Боровик Ірини Володимирівни на тему «Ветеринарно-санітарна оцінка м’ясних продуктів за мікробіологічним ризиком Listeria spp. в умовах м’ясопереробних підприємств».

На підставі результатів голосування спеціалізована вчена рада присудила Боровик І.В. ступінь доктора філософії з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» та спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Вітаємо Боровик І.В. та  наукового керівника Зажарську Н.М. з успішним захистом та бажаємо втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках, миру та Перемоги нашій славній Украйні!