Відкриття НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрного університету

12

11 вересня цього року у Дніпропетровському державному аграрному університеті відбулося урочисте відкриття науково-дослідного центру (НДЦ) біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК за участю голови Державного комітету ветеринарної медицини України П.І. Вербицького, голови наглядової ради Дніпропетровського ДАУ, Народного депутата України І.Г. Кириленка, начальник управління сільського господарства Дніпропетровської області Приходько В.І., начальник управління ветеринарної медицини Дніпропетровської обласної адміністрації Короленко Л.С., начальник Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і огляду на державному кордоні та транспорту Колесніков В.Л. НДЦ створений на базі проблемної науково-дослідної лабораторії фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин, яка була відкрита у квітні 2003 року за рішенням Міністерства аграрної політики України. На сьогоднішній день НДЦ ДДАУ є єдиним серед аграрних ВНЗ України науково-дослідним та навчально-виробничим підрозділом, розташованим у межах факультету ветеринарної медицини, який є оснащеним найсучаснішим лабораторним обладнанням для проведення молекулярно-генетичних (ПЛР-аналіз у реальному часі) та імунохічних (імуноблотинг, імуноцитохімія, імуноелектрофорез) досліджень. Пріоритетним напрямком діяльності центру є вирішення стратегічних питань з розробки та впровадження у науково-дослідну роботу та практичну діяльність фахівців ветеринарної медицини та тваринництва інноваційних методів лабораторних досліджень та технологій з метою забезпечення високої якості та біобезпеки продукції АПК, підвищення життєздатності, продуктивності та відтворювальних, якостей с.-г. тварин. Відкриття на базі Дніпропетровського ДАУ НДЦ такого рівня створює нові перспективи розвитку як навчального закладу, так й агропромислового комплексу Придніпровського регіону в цілому. НДЦ надає широкі можливості для освоєння науковцями та студентами університету стратегії та тактики найсучасніших методик лабораторних досліджень якості та біобезпеки продукції АПК. Подальший розвиток НДЦ сприятиме формуванню одного з перших в Україні незалежного референтного науково-дослідного університетського центру з проблем якості та біобезпеки продукції АПК з потужним інтелектуальним потенціалом, найвищим ступенем професіоналізму, компетентності персоналу і вірогідності результатів аналізу, що сприятиме гармонізації відповідної системи контролю з правилами Європейського союзу. Діяльність НДЦ у регіоні забезпечить розвиток та суттєве зміцнення на Дніпропетровщині системи контролю якості та біобезпеки с.-г. продукції за вмістом генетично модифікованих організмів (ГМО), антибіотиків, залишків токсичних хімічних засобів захисту рослин та тварин, шкідливих мікроорганізмів (вірус грипу птиці, інфекційні пріони, патогенні бактерії тощо), що набуло особливу актуальність у зв’язку зі вступом України до СОТ та відкриттям вітчизняного ринку для продукції АПК іноземного виробництва. Створенний НДЦ може стати основою для розвитку у регіоні науково-виробничого комплексу з виробництва органічної (екологічно чистої) продукції рослинництва та тваринництва, що забезпечуватиме приоритетні позиції виробників аграрної продукції області на зовнішньому та внутрішньому ринках. На базі НДЦ планується відкриття регіонального інституту післядипломної освіти фахівців АПК з опануванням сучасних приладів та методик лабораторних досліджень, стандартизованих у країнах Європейського союзу, а також відкриття та державну акредитацію в університеті магістерських програм за різними напрямками підготовки, в тому числі лікарів ветеринарної медицини – магістрів з ветсанекспертизи, якості та біобезпеки продукції АПК, ветеринарної біотехнології та лабораторної діагностики хвороб тварин. На сьогоднішній день НДЦ має потужний кадровий потенціал (5 докторів та 12 кандидатів ветеринарних, біологічних та сільськогосподарських наук, провідних фахівців в галузі біохімії, біофізики, молекулярній біології, патоморфології та ветеринарної токсикології, годівлі, генетики та розведення тварин). Основними результатами роботи творчого колективу лабораторії та центру за період з 2003 до 2005 років є: 1. Розробка високочутливих та специфічних методів діагностики інфекційних (вірусних) хвороб тварин та методик контролю наявності антигенів живих вакцин у продукції птахівництва із застосуванням ПЛР, ІФА (імуноферментний аналіз), імуногістохімії, імуноелектрофорезу, імуноблотингу та імунодоту. 2. Створення системи контролю імунного статусу та виявлення генетичних порушень у тварин із застосуванням молекулярних методів досліджень – імунохімічного аналізу та ПЛР із розробкою відповідного ДСТУ – імунохімічні методи визначення імунного статусу продуктивних ссавців та птиці. 3. Оптимізація та вдосконалення методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для визначення генетично-модифікованих організмів (ГМО) в кормах та інших продуктах рослинництва із застосуванням технології «Real time». Вищезазначений комплекс обладнання, на сьогоднішній день, є єдиним в м. Дніпропетровську. 4. Вдосконалення методики ідентифікації у комбікормах для худоби, свиней та птиці компонентів тваринного походження. 5. Розробка комплексної системи аналізу кормів та кормових добавок на наявність антибактеріальних добавок методом ІФА та імуноелектрофорезу. 6. Створення ефективної системи контролю на забруднення кормів мікотоксинами методом тонкошарової хроматографії, ІФА та на вміст в кормах токсичних речовин (солі важких металів, нітрати, нітрити, феноли, сечовина, мінеральні масла та ін.) методами атомно-адсорбційної спектрофотометрії, хроматографії, флуориметрії.
За матеріалами Укрінформ