Полный спектр лабораторных исследований
Высоко-
квалифицированный кадровый состав
Независимая лабораторная диагностика
Конфиденциальность результатов исследований
Высокая
достоверность результатов
Оборудование
ведущих производителей

Вопросы

1. Порушення проміжного обміну вуглеводів. Методи діагностики.

2. Особливості обміну ліпідів у жуйних, його порушення.

3. рН-метрія. Принцип і різновиди.

4. Методи визначення вмісту загального білка у сироватці крові. Діагностичне значення.

5. Гіпохолестеринемія. Причини і молекулярний механізм розвитку.

6. Абсорбційна фотометрія. Принцип і різновиди.

7. Порушення обміну ліпідів при первинному кетозі.

8. Що є обєктом дослідження при проведенні лабораторних досліджень?

9. Зважування і титрування.

10. Порушення всмоктування продуктів гідролізу білків у травному каналі. Методи діагностики.

11. Гіперглікемії. Причини, механізм розвитку.

12. Зміни у складі фракції -глобулінів. Діагностичне значення.

13. Особливості травлення вуглеводів у молодняку жуйних.

14. Гіперхолестеринемія. Причини і молекулярний механізм розвитку.

15. Атомна абсорбціометрія. Рефрактометрія.

16. Порушення травлення білків корму. Методи діагностики.

17. Патологія вуглеводного обміну у жуйних. Методи діагностики.

18. Кетогенез і причини його порушення.

19. Методи одержання та підготовки до дослідження зразків тканин організму.

20. Гіпо- і гіперпротеїнемії, протеїнурія. Причини виникнення.

21. Зміни вмісту загальних ліпідів і неетерифікованих жирних кислот у крові. Діагностичне значення.

22. Електрофорез. Принцип і різновиди.

23. Первинне і вторинне білкове голодування. Його причини.

24. Визначення вмісту глюкози у крові. Діагностичне значення.

25. Центрифугування і ультрацентрифугування.

26. Особливості травлення білків жуйними. Причини порушень.

27. Біохімічні зміни у сечі при патології вуглеводного обміну. Діагностичне значення.

28. Визначення вмісту креатину і креатиніну у крові та сечі. Діагностичне значення.

29. Крохмальний тест. Діагностичне значення.

30. Причини кетонемії при голодуванні. Біохімічні методи діагностики.

31. Методи одержання та підготовки до досліджень крові, плазми та сироватки крові.

32. Порушення травлення вуглеводів. Методи діагностики.

33. Диспротеїнемії. Парапротеїни.

34. Причини розвитку атеросклерозу.

35. Предмет і задачі клінічної біохімії.

36. Які одиниці системи SI використовуються у клінічній лабораторній практиці?

37. Азотемії. Причини розвитку і методи діагностики.

38. Гіпоглікемія. Причини і механізм розвитку.

39. Обмін холестерину та його порушення.

40. Відмінність механізмів розвитку первинного і вторинного кетозу.

41. Методи одержання та підготовки до досліджень сечі, калу, молока і молозива.

42. Сечокислий діатез. Механізм виникнення, чинники, що сприяють розвитку патології.

43. Одноразове навантаження глюкозою. Діагностичне значення.

44. Значення для діагностики визначення вмісту кетонових тіл у складі крові, молока і сечі.

45. Біохімічні зміни калу при патології вуглеводного обміну. Порушення обміну амінокислот. Причини і методи діагностики.

46. Зміни вмісту ліпопротеїнів у крові. Діагностичне значення.

47. Емісійна фотометрія. Принцип і різновиди.

48. Хроматографія. Принцип і різновиди.

49. Методи визначення фракційного складу білків сироватки крові.

50. Порушення синтезу і розпаду глікогену. Методи діагностики.

51. Яким чином виражається концентрація розчинів у клінічній лабораторній практиці?

52. Визначення вмісту сечовини у крові та сечі. Діагностичне значення.

53. Визначення вмісту молочної і піровиноградної кислоти у крові. Діагностичне значення.

54. Залишковий азот крові, його складові частини, їх співвідношення.

55. Причини порушення глюконеогенезу. Методи діагностики.

56. Визначення вмісту -ліпопротеїнів у сироватці крові. Діагностичне значення.

57. Порушення травлення ліпідів. Методи діагностики.

58. Методи визначення вмісту холестерину у крові. Діагностичне значення.